Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kap 8

Skapad 2016-02-11 09:09 i Ättekullaskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för kap 8: Procent i MatteBorgen 5B.
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Mål för Kapitel 8: Procent

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:


- att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%.

- avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.

- dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser.

- veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor.

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

procent

kombinera

hundradel

Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Provräkning efter kapitlet visar om eleven når målen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: