Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikgenrer

Skapad 2016-02-11 09:23 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med olika musikgenrer. Till största del kommer vi arbeta i grupper. Vi kommer leta efter fakta och bearbeta denna fakta. Vi kommer även sjunga låtar ifrån olika genrer.
Grundskola 4 – 6 Musik

Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med olika musikgenrer. Till största del kommer vi arbeta i grupper. Vi kommer leta efter fakta och bearbeta denna fakta. Vi kommer även sjunga låtar ifrån olika genrer. 

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Under detta arbetsområde kommer du lära dig: 

 • Vad olika musikgenrer heter 
 • Hur olika musikgenrer låter
 • Vilka olika karaktärsdrag de olika genrerna har. 
 • Sjunga låtar ifrån olika musikgenrer 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Syfte och förmågor

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla:

 • Procedurförmågan - Eleverna ska söka efter information och samla ihop informationen. 
 • Kommunikationsförmågan - Eleverna ska samtala, diskutera och redovisa. 

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  C 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
 • Mu  C 6
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Bedömning

Jag kommer bedöma elevernas kunskaper under arbetsområdets gång. Samt bedöma elevernas presentationer av genrerna. 

Arbetstid

4-5 veckor 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: