Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sms från Soppero

Skapad 2016-02-11 14:47 i Alléskolan Lerum
Vi läser både högt och tyst i boken och arbetar med uppgifter till den. Vi skriver i läsloggboken och samtalar i grupper.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Ett mystiskt sms förändrar livet för 13-åriga Agnes som bor i Solna utanför Stockholm.

Agnes har i hemlighet börjat lära sig samiska, ett språk som hennes mamma inte talat sedan hon lämnade byn Soppero i Norrbotten. Messet på det förbjudna språket kommer från samen Henrik, 14 år.

Agnes packar sin väska och åker till Soppero för att träffa honom och sina släktingar.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • öva oss i att läsa en skönlitterär text, diskutera och fundera över innehållet och koppla det till egna tankar och erfarenheter.
 • lära oss vilka minoritetsspråk vi har i Sverige och studera samernas situation lite närmre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Ni kommer att läsa boken, både tyst för er själva och tillsammans med andra, i klassrummet. 

Vi kommer att arbeta med uppgifter till boken. Uppgifterna kommer att redovisas växlande muntligt och skriftligt.

Vi kommer även att jobba med svåra ord från texten så att du lär dig både vad de betyder och hur de stavas.

Dessutom kommer vi att lära oss mer om minoritetsspråken i Sverige genom föreläsning och film.

Uppgifter

Sara läser kapitel 1 högt.

Läs kapitel 2.

Svara på frågorna nedan. Svaret på fråga 1 och 2 får du fantisera om. Svara utförligt, varje fråga ska besvaras med flera meningar.

 1. Vem är Henrik?
 2. Vad tror du Henrik vill säga (s.18)?
 3. Varför var det inte lätt att vara same förr när Agnes mamma var liten (s.16)?
 4. Förklara varför Kristin är både förväntansfull och orolig (s.12). Förklara med hjälp av stöd i texten.
 5. Ibland är det lätt att stiga upp tidigt på morgonen, exempelvis om man ska iväg på något. Beskriv någon gång då du känt dig pirrig för något som ska hända.
 6. Om någon av dina föräldrar hade ett annat modersmål. Skulle du då vilja lära dig det språket? Varför? Varför inte? Har du upplevt det själv? Berätta!

 

Läs kapitel 3

Diskutera med din bänkkamrat. Skriv korta anteckningar.

 1. Vad tycker du om boken så långt? Varför tycker du så?
 2. Vad tror du kommer hända i boken?
 3. Varför blir Agnes snopen när hon sätter sig (s.22-23)?
 4. Varför skrattar Jenny när hon tänker på att Agnes ska upp till Soppero (s. 25-26)?
 5. Ge exempel från sidan 28 när ni tycker att Jenny visar sin vänskap gentemot Agnes.
 6. Vad menar Agnes när hon tänker ”från ingenting till allting”?
 7. Har du själv påbrå från något annat land eller kultur, eller känner du någon som har det? Hur tror du att det känns? Är det positivt eller negativt? Förklara hur du tänker.

 

Läs kapitel 4

 1. Ställ fyra egna frågor till texten.

Fundera på om det är frågor som du hittar svaret på i texten. (svaret finns på raderna, skriv PR efter frågan ).

Om det är frågor som du kan räkna ut svaret på genom att dra olika slutsatser (svaret finns mellan raderna, skriv MR efter frågan).

Eller om det är frågor där svaret är kopplat till egna erfarenheter (bortom raderna, skriv i så fall BR efter frågan).

Läs kapitel 5.

 1. Vad innebär ordet jojka (s.40)? PR
 2. Varför får en kalv inte ligga ensam på marken då den blivit född? Ge två exempel. (s.45) PR
 3. Förklara varför Agnes känner en tomhet. (s.40) MR

 

Kapitel 6-9 läser ni och diskuterar tillsammans i grupper. (Diskussionsfrågor får ni av mig.)

Läs kapitel 10 och 11.

 1. Under tiden som du läser kapitel 10 och 11 ska du stanna till och skriva ner ord som du tycker är svåra att stava, som du inte känner igen eller som du inte är helt säker på vad de betyder.

Om du inte vet vad ordet betyder så slår du upp ordet i en ordbok eller söker på www.synonymer.se.

Välj minst 5-10 ord per kapitel och skriv ner orden i din läsloggbok.

 1. Träna på orden! Be en klasskamrat förhöra dig.

 

Läs kapitel 12.

 1. Varför tycker Agnes att det känns som om hon har varit borta en evighet, trots att hon bara varit borta drygt ett dygn?
 2. Hur många kalvar såg Agnes födas?
 3. Vad betyder baikabahta?
 4. Vad var det som Anna-Sara tänkte varna Agnes innan hon sprang över till Kristin?
 5. Varför är Kristin arg på Agnes?
 6. Vad menar Kristin när hon kallar Agnes för fusksame?
 7. ”Du och din mamma har valt sida” säger Kristin. Vad menar hon med det?

 

Läs kapitel 13.

 1. Vad betyder vaja?
 2. Vilka två orsaker nämns i texten till att samerna inte är så omtyckta ”här uppe”.
 3. Hur lever samerna i Agnes ”perfekta värld”? Nämn tre saker.
 4. Vad menar Kristin med att Anna-Sara bara ”flydde” från allt?
 5. Vad är en kolt?
 6. ”Då skulle de fatta vilken fejk hon är”. Vad betyder fejk?
 7. Varför växer avundsjukan inombords på Kristin när hon pratar med Annelie om Agnes?
 8. Varför ses inte Agnes som en ”riktig same”? Utveckla ditt svar så mycket du kan!
 9. Hur tycker du att boken är så här långt? Motivera ditt svar!

 

Läs kapitel 14 och 15.

 1. Under tiden som du läser kapitel 14 och 15 ska du stanna till och skriva ner ord som du tycker är svåra att stava, som du inte känner igen eller som du inte är helt säker på vad de betyder.

Om du inte vet vad ordet betyder så slår du upp ordet i en ordbok eller söker på www.synonymer.se.

Välj minst 5-10 ord per kapitel och skriv ner orden i din läsloggbok.

 1. Träna på orden! Be en klasskamrat förhöra dig.

 

 1. Sara läser kapitel 16-20 högt.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Se utvecklingsmatrisen nedan.

Matriser

Sv
Utvecklingsmatris

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag läser...
 • Sv  E 6
boken med flyt genom att oftast göra korta uppehåll vid punkt och kommatecken.
boken med gott flyt genom att göra korta uppehåll vid punkt och kommatecken.
boken med mycket gott flyt genom att göra korta uppehåll vid punkt och kommatecken. Jag ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Jag förstår...
 • Sv  E 6
nästan allt som jag läser och visar det genom att på ett enkelt sätt sammanfatta och kommentera vissa delar av texten. (Jag kan läsa "på raderna".)
det som jag läser och visar det genom att på ett utvecklat sätt sammanfatta och kommentera centrala delar av texten. (Jag kan läsa "på och mellan raderna".)
det som jag läser mycket bra och visar det genom att på ett välutvecklat sätt sammanfatta och kommentera centrala delar av texten. (Jag kan läsa "på, mellan och bortom raderna".)
Jag tolkar...
 • Sv  E 6
texten, utifrån mina egna erfarenheter, och berättar på ett enkelt sätt om budskapet i boken. Jag kan också beskriva min upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
texten, utifrån mina egna erfarenheter, och berättar på ett utvecklat sätt om budskapet i boken. (Jag kan läsa "bortom raderna".) Jag kan också beskriva min upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
texten, utifrån mina egna erfarenheter, och berättar på ett välutvecklat sätt om budskapet i boken. (Jag kan läsa "bortom raderna".) Jag kan också beskriva min upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Jag samtalar...
 • Sv  E 6
om boken genom att ställa någon fråga och berätta vad jag tycker och tänker. Jag lyssnar på de andra i gruppen.
om boken genom att ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker på ett sätt som håller igång samtalet ganska bra. Jag lyssnar på de andra i gruppen och använder någon gång det som de säger för att bygga vidare på samtalet.
om boken genom att ställa frågor och berätta vad jag tycker och tänker på ett sätt som håller igång samtalet mycket bra. Jag lyssnar på de andra i gruppen och använder det som de säger tillsammans med mina åsikter för att bygga vidare på samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: