Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Review " La Rafle"

Skapad 2016-02-11 17:49 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
We have now watched the movie ”La Rafle” and you are going to express your thoughts and opinions about it in a review.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare

 

Centralt innehåll

Ur Centralt innehåll: Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

• Skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. 

Det här skall du lära dig

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser om, tittar på filmen, diskuterar frågeställningar och skriver en recension.

Redovisning

Skriftligt uttrycka tankar och åsikter om filmen i form av en recension

Bedömning

Vi bedömer i detta arbete den skriftliga förmågan.

Matriser

En
Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Skriva
Förmåga 1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
Förmåga 2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Förmåga 3
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: