Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen kan finnas i tre former år 4

Skapad 2016-02-11 19:44 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Kemi Teknik

Ibland säger man "bara vanligt vatten", men vad är det som är så "bara vanligt" med vatten? 

Vilka egenskaper har vatten och vilken betydelse har dessa egenskaper för oss och allt på vår jord?

Du känner nog till att vatten kan finnas i tre olika former, men hur är det med andra ämnen?

 

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta område är att du ska utveckla kunskaper om det livsnödvändiga vattnet samt få förståelse för att alla ämnen kan finnas i tre former. Du ska under arbetet få söka svar, både genom undersökningar och olika typer av källor. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Centrala begrepp och innehåll:


Centrala begrepp: Sötvatten, saltvatten, vattenmolekyl, kretslopp, fast form, flytande form, gasform, avdunsta, kondensera, smälta, stelna, ytspänning, smältpunkt och densitet.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Undervisningen

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att träna din förmåga:

 • att tolka och förstå faktatexter och faktafilmer
 • att skriva enkla förklarande texter
 • att tillsammans med andra planera en enkel undersökning
 • att genomföra en undersökning och tolka resultatet
 • att göra enkla dokumentationer av undersökningar
 • att beskriva olika begrepp och samband

 

 

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • ha grundläggande kunskaper om vattens egenskaper, så som uppbyggnad, flytkraft och ytspänning
 • känna till att alla ämnen, liksom vatten kan finnas i tre olika former
 • kunna beskriva hur vatten övergår från en form till en annan
 • kunna använda enkla partikelmodeller för att beskriva övergångar från en form till en annan
 • kunna förstå, beskriva och se samband mellan de centrala begreppen
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp
 • på ett enkelt sätt kunna beskriva vattensystemet i ett samhälle
 • kunna vara delaktig vid planeringen av en undersökning
 • kunna genomföra en enkel undersökning utifrån en planering
 • kunna arbeta säkert och effektivt vid undersökningar
 • kunna resonera om resultatet av en undersökning
 • kunna vara delaktig i en naturvetenskaplig diskussion

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda utrustning säkert och på ett fungerande sätt
 • din förmåga att tolka resultat och dra slutsatser av en undersökning
 • din förmåga att beskriva och förklara olika begrepp och fenomen 
 • dina kunskaper om vattnets egenskaper och ämnens tre former

Du kommer att kunna visa dina förmågor vid olika undersökningar, i diskussioner och i en avslutande skrivuppgift. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: