Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A, kapitel 4 Tid och längd

Skapad 2016-02-11 21:40 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Matematik

Innehåll som du ska arbeta med och exempel på vad du kan ha det till: Läsa av en analog klocka - för att duska hinna i tid till bussen. Läsa av en digital klocka - för att du ska veta vad klockan är när du vaknar. Räkna ut hur lång tid det är mellan två klockslag - för att du ska veta hur lång tid det är tills nästa aktivitet börjar. Längdenheter - för att du ska veta hur lång 1m, 1cm och 1mm är. Rita sträckor i olika längdenheter - för att du ska hinna rita ett föremål efter bestämda mått.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Central innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser

Ma
Kunskapskrav

Du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser av en analog och en digital klocka
På tre sätt; analogt och två olika digitala sätt.
Du ser sambanden mellan längdenheterna.
Med 1 enhet. Ex. 8 m =...mm 2000 mm = ...m
Med minst 2 enheter. Ex. 2 m 5 dm =...dm

Du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ritar en given sträcka med hjälp av linjal
Med 1 enhet. Ex. rita en sträcka som är 7 cm lång.
Med mer än 1 enhet. Ex. rita en sträcka som är 6 cm och 5 mm lång.
Du räknar ut tidsskillnader
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 10 min? Hur mycket var klockan för 4 h 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h 45 min sedan?

Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematk samt vädera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan använda strategier i problemlösning
Enkel problemlösning där det gäller att välja lämpligt räknesätt, t.ex. Hur stor är skillnaden mellan 110cm och 150cm?
Du löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. medd bild, tabell eller upptäcka mönster
Du löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

Du kan följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Du försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader.
Du resonerar kring olika lösningar Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Du jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: