Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2016-02-12 09:30 i Kideus förskola Fristående förskolor
Tema som tar upp likheter, olikheter, hur man ser ut och vilken bakgrund man har.
Förskola

Genom detta temat får barnen förståelse för varandra och hur man är en bra kompis. Uppmärksamma barnen på att vi alla är olika och att vi har samma värde!

Innehåll

Målsättning

 • Vi vill att barnen ska få större förståelse för vår värld och alla olikheter och likheter som finns. Vi vill att barnen ska lära sig samarbeta, gemenskap och öka sin självkänsla och identitet. På detta sätt tror vi att barnen får förståelse för varandra och hur man är en bra kompis.
 • Att lära barnen kommunicera med varandra på ett vänligt och lekfullt sätt.

 

Hur?

Genom att vi:

 • Samtalar om hur vi behandlar varandra och hur man är en bra kompis
 • På ett lekfullt sätt tränar samarbete, respekt och självständighet
 • Samtalar om våra likheter och olikheter och lyfter varandras styrkor.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: