Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema "Air"

Skapad 2016-02-12 10:25 i Kideus förskola Fristående förskolor
Under vårterminen 2016 kommer vi på ett lekfullt sätt arbeta med hur man är en bra kompis, samt jobba med olika känslouttryck med hjälp av Alfons Åbergs böcker.
Förskola
...

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Visa respekt gentemot varandra

   

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Stimulera barnens lek och deras förmåga att lösa konflikter och respektera varandra.
När: I den dagliga verksamheten och vid planerade aktivteter.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

I det dagliga arbetet samtalar vi om hur man är en bra kompis. Vi planerar aktiviteter där barnen utmanas och stimuleras i sitt tänkande över hur vi är mot varandra.

Vi gör intervjuer, samtal om böcker, barn ges möjlighet i att uttrycka sig i olika estetiska uttrycksformer Genom att ständigt ha samtal om hur man är en bra kompis. 

Utvärdering


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: