Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens första mål- Vi gruppen

Skapad 2016-02-12 11:40 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE :Att få ihop en vi-grupp, där barnen går ifrån ett jag till ett vi. Att få en gemenskap där barnen kan arbeta tillsammans i olika grupp konstellationer, där de lär sig med och av varandra samt har roligt tillsammans.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förstå- Förståelse för att kunna arbeta i en grupp

Värdera- Att kunna värdera allas olikheter i gruppen

Skapa- Att kunna skapa ett gott klimat där alla är välkomna och accepterade

Analysera- Att diskutera i grupp hur det känns att arbeta tillsammans 

Minnas- Skapa bra gemensamma erfarenheter av att arbeta tillsammans 

Tillämpa- Vi ska ge barnen möjlighet att tillämpa ett klimat där alla accepteras och får vara sig själva i gruppen

Utforska- Vi ska utmana barnens intresse och upptäcka tillsammans 

Det är vi tillsammans är "objekten" där det är vårat uppdrag att lyfta fram våra gemensamma förmågor.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla på avdelningen Fjärilen, 20 barn samt 3 pedagoger. Barnen har gått ett år tillsammans tidigare, detta medför att vi inte har några inskolningar och barnen känner varandra sedan tidigare. Detta medför ett säkrare klimat för gruppen som helhet. Barnen på avdelningen är i två åldersgrupper 2012 samt 2014. Vi arbetar mycket med smågrupper där det är en blandning av individer där de lär sig av varandra och samtidigt får utmaningar från oss pedagoger. 

Förberedelser:

Läsa boken "från jag till vi", arbetsmaterialet "firo", observera barngruppen, lära känna barngrupper så att alla barnen får det de har rätt till.

Aktiviteter:

Gruppstärkande lekar både inomhus samt utomhus, i början av terminen håller ihop grupper där vi som avdelningen Fjärilen går iväg tillsammans och arbetar ihop, vår verksamhet utgår från en tydlig struktur, ge barnen en tro på sig själva, där vi visar tydligt att barnen har en större förmåga vid t.ex. på/avklädning i hallen.

Efterarbete:

Vi ska ständigt arbeta med barnen där vi diskuterar hur arbetsprocesserna har gått framåt, samt lyfta fram barnens lärandeprocesser.

Under checkpoints diskutera hur vårt arbete går med gruppen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: