Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, förändring, enkla maskiner, bilbygge

Skapad 2016-02-13 14:13 i Garnvindeskolan Ale
Under arbetet kommer vi prata om vad teknik är och hur den har förändrats över tid och hur människan har anpassat tekniken efter sina behov. Barnen kommer få lära sig om våra 6 enkla maskiner: kilen, skruven, blocket, hjulet, lutande planet och hävstången. Dessa maskiner kommer vi också leta efter på vår skolgård. Som avslutning kommer barnen, i små grupper, få bygga sin egen racerbil.
Grundskola 3 Teknik

Arbetet sker i åk 3

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Eleverna skall också ges förutsättning att utveckla sin förmåga att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Konkretisering av målen

 • Känna till hur tekniken har förändrats över tid.
 • Känna igen våra 6 enkla maskiner i den elevnära miljön.
 • Skapa en enkel ritning/instruktion och modell.
 • Kunna genomföra enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • Kunna dokumentera sin undersökning med hjälp text och bild och ta hjälp av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Att eleven gör jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • Använda sig av enkla tekniska ord, namnen på maskinerna exempelvis.
 • Arbeta både självständigt och i grupp och känna tillit till sin egen förmåga.

Arbetssätt och arbetsformer

 

 • Praktiska övningar och lek i smågrupper.
 • Diskussioner i smågrupper samt helgrupp.
 • Enkla observationer samt enkel dokumentation.
 • Film
 • Bygga en egen racerbil i grupp. Barnen delas in i  grupper.

Bedömning

I underlagen för bedömning och betyg står det att läraren utifrån kursplanens krav mångsidigt ska utvärdera varje enskild elevs kunskapsutveckling och både muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven, hemmet samt informera rektorn.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Visa förståelse på hur tekniken har förändrats över tid och dess betydelse.
 • Känna till våra 6 enkla mekanismer och hur de kan användas.
 • Förmåga att skapa en ritning/instruktion och sedan följa den.
 • Utföra enkla dokumentationer.

 

Hur kommer vi bedöma dig:

 • Genom samtal och diskussioner.
 • Genom barnens egna alster och prestationer i de praktiska övningarna.
 • Genom klassens samlade tankar

Dokumentation

Dokumentationen sker i form av barnens egna alster samt genom fotografering.

Har eleverna nått målen känner de till våra 6 enkla maskiner, de har förmåga att följa tydliga instruktioner, göra enkla observationer och enkel dokumentation. De känner också till hur tekniken har förändrats över tid och deltar i skapandet av fordonet där de utnyttjar sina kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: