Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-02-13 17:19 i Tångaskolan Falkenberg
Forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska

Vi ska ut på en lång resa tillsammans! Vi börjar med de första levande varelserna i havet för mååååånga miljoner år sedan. Sedan åker vi genom tiden förbi människoapornas första steg, människans upptäckt av Europa, förbi den kalla istiden, vidare till stenåldern, bronsåldern och järnåldern...

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:

 • se på film om livets- och människans utveckling på jorden. Vi kommer att prata om filmerna. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp som finns i filmerna.
 • läsa texter och titta på bilder om istiden och de spår av isen som man kan se i naturen idag. Vi kommer att göra tankekartor och skriva faktatexter. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp som finns i texterna.
 • göra ett grupparbete med expertgrupper och hemgrupper. Vi blir experter på en tidsålder och berättar sedan vad vi lärt oss för de andra i vår hemgrupp. Vi kommer att arbeta med hur man samarbetar med andra, hur man kan tänka när man ska samla ihop information från olika platser. Vi kommer att arbeta med att kunna berätta för andra vad vi lärt oss. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp som finns i texter och filmer.
 • arbeta med tidslinje. Vi ska prata om hur en tidslinje fungerar och i vilken ordning istiden, stenålder, bronsålder och järnåldern kommer på en tidslinje.
 • att göra en utflykt till Asige för att se spår av forntiden och lära oss om hur det var just här i Halland under stenåldern och bronsåldern.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Vad du ska kunna och hur du visar det:

När vi pratar om filmerna om livets- och människans uppkomst visar du att du förstår att människan från allra första början kommer från Afrika. Du visar också att du förstår att den nutida människan har kommit från människoapor och att det tagit lång tid.

När vi arbetar med istiden använder du tankekarta och skriver fakatatexter. I texterna skriver du om hur man kan se spår av isen ute i naturen idag.

Under arbetet med forntiden kan du följa både de muntliga och de skriftliga instruktionerna.

I arbetet med forntiden hjälper du till i arbetet med att hitta svar på frågorna. Du hjälper de andra i gruppen om det är något som de tycker är svårt. 

När vi arbetar i expertgruppen tränar du på att kunna redovisa svaren på frågorna. Du hjälper också de andra i gruppen när de tränar på att redovisa.

I hemgruppen redovisar du svaren som din expertgrupp kommit fram till. Du lyssnar noga när de andra i hemgruppen redovisar. Tillsammans i hemgruppen gör ni varsin plansch med det som alla har redovisat.

När vi är färdiga med forntiden kommer du att få en uppgift som du ska lösa själv. För att kunna lösa uppgiften behöver du kunna:

 • vad tidsåldrarna heter
 • i vilken ordning de kommer
 • något om de verktyg man använde
 • något om hur man bodde
 • något om vad man åt och hur man skaffade sig maten
 • hur man begravde sina döda
 • berätta något om en gud eller gudinna i asatron
 • berätta hur det kan komma sig att vi kan veta något om människorna som levde under forntiden

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: