Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterbilder

Skapad 2016-02-13 19:20 i Västra Karups skola Båstad
Bild Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Bild

Vintern är här och med inspiration av årstiden skapar vi bilder i olika tekniker och material.

Vi kommer lära oss mer om konstens grunder då det gäller linjer, former, nyanser och djup. Tillsammans tittar vi på kontsverk där dessa grunder är tydliga.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att bli bekant med hur konstnärer skapar rumslighet i sina bilder genom position, storlek, tydlighet och överlappning.
 • Du kommer att med olika verktyg och i olika material få skapa vinterträd och snögubbar för att synliggöra rumslighet i dina bilder.
 • Du kommer att enskilt och gemensamt få jobba med konstens grunder (linjer, former, nyanser och djup).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Använda dina kunskaper om olika bildelement (linjer, former, nyanser och djup) för att med olika material och tekniker bygga upp och skapa liv i dina bildarbeten.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: