Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriet

Skapad 2016-02-13 19:38 i Västra Karups skola Båstad
Bild Klass 5 Vårterminen 2016
Grundskola 5 Bild

Konstnären Edvard Munch skapade under slutet av 1800-talet konstverket Skriet. Skriet är idag ett av världens dyraste konstverk och många har gjort sina egna versioner av den berömda bilden.

I vårt arbete kommer du att få lära känna konstnären bakom Skriet samt få möjlighet att analysera konstverket för att upptäcka hur det är utformat och vilket uttryck det förmedlar. Du kommer också med inspiration från konstverket skapa din egen bild/parafras.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

CENTRALT INNEHÅLL


Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få delta i genomgångar där tekniker och material presenteras.
 • Du kommer att bli bekant med Edvard Munchs och hans konstverk samt fördjupa dina kunskaper om hur konstverket Skriet är skapat.
 • Du kommer att få delta i samtal kring Skriet och föra fram dina tankar kring konstverkets bildspråk och uttryck.
 • .Du skapar din egen parafras med inspiration från Skriet.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder med ett genomtänkt bildspråk och uttryck.
 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.
 • Utveckla dina idéer med hjälp av andras bilder och inspirationsmaterial.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Under arbetets gång hitta alternativ som leder bildarbetet framåt.
 • Resonera om bilders uttryck, innehåll och funktion och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Resonera om Skriet utifrån dina upplevelser av konstverket samt göra kopplingar till dig själv, andras bilder samt händelser i omvärlden.
 • Med hjälp av andras bilder och övrigt inspirationsmaterial utveckla ditt eget bildspråk och uttryck.
 • Skapa en parafras av Skriet med hjälp av lämpliga tekniker, verktyg och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: