Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Modersmålsenheten Mölndal Albanska VT-16

Skapad 2016-02-13 20:02 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplan

  • Ml  7-9
    Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  • Ml  7-9
    Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  • Ml  7-9
    Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Konkretiserade mål för eleven

* Du ska kunna svara på 50 frågor som handlar om språk, geografi, historia och traditioner från hemlandet.

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter.

* Du ska kunna samarbeta med kamrater och vara aktivt i klasrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare).

 

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Öva på att lära sig 50 frågor och svara på ett förståeligt och tydligt sätt .

* Öva att prata på rätt sätt i klassrumet

Eleven har uppnått målen när...

* Eleven klarar av att svara förståeligt och tydligt på alla 50 frågorna

* Vara aktivt i klasrummet( samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka olika texter och jämföra med svenska språket 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: