Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 9 Sv Skriva krönika VB

Skapad 2016-02-14 13:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Vad är egentligen en krönika? Vad handlar de om? Vad är typiskt för genren? Hur skriver man en egen?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa sakprosa samt din förmåga att uttrycka dig i skrift och mer exakt ska du lära dig läsa och skriva en krönika.

Du ska lära dig: 

 • vad som är typiskt för genren krönika
 • hur du går från det personliga till det generella
 • hur du gestaltar; målar upp scener

så att du sedan kan skriva en egen krönika.

 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om krönikor, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

 • gå igenom vad som är typiskt genren
 • läsa och analysera krönikor; både form och innehåll
 • samla idéer tillsammans
 • planera och skriva en egen krönika
 • ge respons på varandras krönikor

Bedömning

 

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet, samt genom att skriva en egen krönika i skolan.

 

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser

Sv
SKRIVA EN KRÖNIKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du följer instruktionen och din krönika innehåller något/några genretypiska drag. Dina tankar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt.
Du följer instruktionen och din krönika innehåller flera drag som är typiska för genren. Dina tankar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt. Krönikan innehåller både det allmänna och personliga.
Du följer instruktionen och din krönika prickar in genren väl. Dina tankar framgår mycket tydligt och du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Krönikan har en god balans mellan det personliga och allmänna.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din text har en tydlig struktur med inledning, avslutning och stycken. Din textbindning är utvecklad och meningsbyggnaden är varierad.
Din text har en mycket tydligt struktur med intresseväckande inledning, helt fungerande styckeindelning och en snärtig avslutning. Din textbindning är välutvecklad och meningsbyggnaden varierad och väl fungerande.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passande. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Du använder dig av stilfigurer. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: