Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-02-14 19:59 i Bruksskolan Munkedal
Under 7 veckor kommer vi att arbeta med vikingatiden i ämnena: Bild, Geografi, Historia & Religion.
Grundskola 4 Bild Religionskunskap Historia

2016-02-15

Under 7 veckor kommer vi att arbeta med vikingatiden i ämnena: Bild, Historia & Religion.

Innehåll

SYFTE

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

CENTRALT INNEHÅLL

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med;

 • Faktatext
 • Arbetsuppgifter utifrån faktatext 
 • Berättelse/faktatext i berättelsen ska nedanstående begreppen finnas med:
 1. hövding
 2. husmor
 3. vikingatåg
 4. marknadsplats
 5. offra/blota
 6. småkungar/storkungar
 7. husbonde
 8. träl
 9. plundring
 10. köpmän
 11. gudasagor
 12. kristen
 13. hushåll
 14. jordbruk
 15. runor
 16. asagudar
 17. völva
 18. missionärer

 

Tillverka; 

 • Halssmycke
 • Vikingaskepp
 • Runsten

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetet med faktatexterna.

Enskilt arbete med berättelse/faktatext kring en vikings liv. 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämnena, Bild & Svenska:

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Matriser

Hi Re Bl
Vikingatiden

Bild Nivå A

 • Bl  A 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Historia Nivå A

 • Hi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 6   Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  A 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Religion Nivå A

 • Re  A 6   Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Bild Nivå C

 • Bl  C 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

Historia Nivå C

 • Hi  C 6   Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 6   Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
 • Hi  C 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Religion Nivå C

 • Re  C 6   Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Bild Nivå E

 • Bl  E 6   Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6   Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Historia Nivå E

 • Hi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6   Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Religion Nivå E

 • Re  E 6   Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: