Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans som uttrycksmedel

Skapad 2016-02-15 10:26 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
Dans för barn som är 5-6 år.
Förskola

Under lekfulla former utmanas barnens förmågor inom musikalitet, improvisation, koordination, koncentration, balans och hållning. De får prova på olika sätt att uttrycka sig genom dansen. De får prova på olika dansstilar för att sedan välja en att arbeta mer med. Tillsammans med kompisarna får de lära sig en koreografi som de får vara med och visa för kompisar och föräldrar på sommarfesten.

Dansklasserna sker i mindre grupp med 8 barn i varje grupp. Barnen kommer få en dansklass i veckan och den är ca 1 timme. Vi kommer börja varje tillfälle med att prata om vad vi ska göra och diskutera eventuella nya ord och begrepp, t ex "uppvärmning" och "improvisation". Vi kommer också prata om syftet med uppvärmning, avslappning och vikten av att äta hälsosam mat för att orka dansa, leka och koncentrera sig.

Planeringen och innehållet utgår från forskning om dans i förskolan. I uppsatsen som finns länkad nedan, kommer författaren fram till följande:

 "Dansens rörelse har en viktig roll att bidra till en ökad förståelse, kroppsmedvetenhet och koppla till olika sociala begrepp. Rörelser och motoriska övningar har betydelse för utvecklingen av tankeverksamheten i andra ämnen, samt för inlärning och utveckling av barns rörelsemönster och rörelsehandlingar".

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:490301/FULLTEXT01.pdf

Innehåll

Dansklass 1

Vi pratar om barnens förväntningar på dansklasserna som de kommer att ha under vårterminen. Ordet "förväntningar" diskuterades också och ett barn förklarade det såhär:  "Det är hur man kan vänta att det ska bli, liksom hur man vill att det ska bli" 

Såhär svarade några av barnen på frågan om deras förväntningar:

"Att bli såndär rockstjärna"

"Ja, det vill jag med och lära mig några nya steg, kanske två"

"Jag vill nog bara bli bäst och inte bryta benet"

"Jag vet inte, men jag gillar dans, fast inte all dans".

Vi pratar kort om "uppvärmning" och flera av barnen vet att det är viktigt, men det är lite oklart varför det är viktigt. Vi ska prata mer om det vid nästa tillfälle.

Vi provar att känna skillnad på att spänna och slappna av i kroppen. Att spänna hela kroppen går betydligt lättare än att spänna enbart fötterna eller benen. Dessa övningar har syftet att barnen ska lära känna kroppen och reflektera över kroppens fysiska förmågor och begränsningar, genom att se och känna skillnad.

Vi övar grundsteg och lär oss en kort koreografi. Detta görs med stor koncentration. Vi övar taktkänsla, koordination och förmågan att imitera.

Vi känner på pulsen och barnen noterar att hjärtat slår fort när vi rör på oss. Barnen får lägga sig ner och de berättar att de känner att hjärtat slår långsammare efter bara en kort stund. Vi avslutar med en avslappningssaga/meditation, där barnen får föreställa sig att de går runt i en magisk skog. Den finns länkad att lyssna på här:

https://www.youtube.com/watch?v=RXFSVgL0BW8

På bilden övar några barn på att spänna och slappna av i ben och vrister. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Dansklass 2

Vi tar upp samtalet om "uppvärmning" och barnen säger bl a följande:

"För att kroppen ska bli mjuk"

"Man kan liksom inte börja med att göra sånahär snabba rörelser"

"Nej, man kanske gör illa sig då". 

Vi pratar om vad begreppet "improvisation" betyder och under dansklassen får barnen arbeta med improvisation på olika sätt. Vi ser att barnen tycker att det är roligt, men också lite svårt, men det "lossnar" efter en stund. Det krävs mod och tillit för att våga röra sig på sitt eget sätt inför kompisarna. Barnen utmanas bl a  i att föreställa okokt/kokt spagetti, köttbullar som rullar runt i en stekpanna och en robot med trasiga skruvar. Barnen fick också skapa bokstäver med kroppen. Detta utmanade den kreativa förmågan, samarbetsförmågan, men också tillitsförmågan. Det här kunde vi se att barnen sedan fortsatte med på avdelningen. Detta ledde till idén att skapa flera bokstäver som fotograferades och som så småningom ska bli ett helt alfabet att ha på väggen!

Vi avslutade med samma avslappningssaga/meditation som vid föregående tillfälle. Barnen ville gärna dela med sig av sina "inre bilder" som de upplevt under meditationen.

"I min skog fanns det fullt med blåbär och hallon".

"Min skog hade inga träd alls, bara gräs och hundar som sprang. De var snälla."

På bilden ser vi ett barn som är en köttbulle.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

Dansklass 3

Vi pratar om ordet "imitera". Barnen är osäkra på vad det betyder. Ordet "härma" vet de allihop vad det är. Vi gör en övning där de får härma en kompis som vi kallar "spegeln". Övningen utförs med koncentration och glädje. Vi ser hur flera av barnen utmanar kompisen som härmar med allt svårare och snabbare rörelser. Efteråt pratar vi om att vi har "imiterat" varandra i övningen. 

Vi använder projektorn och filmduken för att titta på ett klipp på youtube med inspelad danseoke. Vi tittar på dansen till låten "what makes you beautiful" med gruppen One direction. Barnen har sett dansen många gånger tidigare när vi haft danseoke och de dansar gärna med till den. Det gör de även nu!

Vi tar fram en white board tavla och pennor. Vi tar klippet från början och stoppar efter det första danssteget, sedan bestämmer vi tillsammans hur vi kan rita den rörelsen. Vi fortsätter på det här sättet med ett steg i taget och detta bildar en slags "danskarta". Vi pratar om ordet "koreografi" som upplevs vara nytt för barnen.

"Är det samma som en dans?"

"Jag tänker säga dans istället för det ordet var lite svårt."

Syftet med danskartan är att plocka isär en koreografi och på så sätt se hur de olika delarna/rörelserna tillsammans bildar en dans. Vi räknar hur många gånger de olika rörelserna görs och jobbar på så vis med taktkänslan på både hel- och halvtakt.

White board tavlan kommer att finnas på avdelningen så att barnen kan öva på dansen när de vill. Vi kommer även erbjuda dem att lyssna på låten och öva till den när de önskar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Dansklass 4

Vi samlas i en ring och pratar om vad vi ska göra idag. Vi börjar med uppvärmning där vi bland annat sitter mot väggen och övar "point" och "flex" med fötterna. Barnen kommer ihåg sedan föregående dansklasser att "point" betyder peka på engelska. Barnen sträcker på fötterna och pekar framåt med tårna när vi gör "point" och pekar upp i taket med fötterna och tårna när vi gör "flex". Det är tydligt att barnens förmåga att utföra och växla mellan övningarna har utvecklats. Positionerna utförs kontrollerat med precision och barnen kan växla mellan dem i ett högt tempo. Vi gör balansövningar och övar fem olika grundsteg. Därefter delar barnen själva in sig i två lika stora grupper. De får lyssna på en låt, ("Roots party" med The Skatalites) och tilldelas bilder på olika emojis. Barnen får i uppgift att tillsammans i gruppen välja ut de emojis som de tycker passar till musiken. Det är emojis som visar känslor, men även väder och andra föremål. Det blir intressanta diskussioner kring hur barnen upplever musiken. 

"Jag tycker den här med klockan för hör ni att det låter tick tick i musiken?"  

"Den här för det är som att löven blåser, eller kanske den här med orkanen för nu blåser det ännu mer."

"Den här med bilen tycker jag för det låter som man kör och svänger hit och dit, hit och dit."

"Alla vi tyckte den här med hjärtan för man blir glad och lite kär."

Grupperna får därefter presentera sina bildcollage för varandra och berätta hur de har tänkt när de valt ut dem.

Syftet med den här övningen var att utmana förmågan att uttrycka sig genom musik och reflektera kring känslorna i musiken. Övningen utmanade också samarbetsförmågan och den språkliga uttrycksförmågan då de skulle komma överens om vilka bilder gruppen skulle välja.

Dansklassen avslutas med en kort avslappning liggandes på golvet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: