Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är kemi?

Skapad 2016-02-15 19:30 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi

Genom att arbeta i skolans laborationssal så lär vi oss vad kemi är. Begrepp och naturvetenskapligt arbetssätt står i centrum.

Vad vi lärt oss redovisas slutligen i en egen producerad kemifilm.

Centralt innehåll Kemi

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, (ledningsförmåga), löslighet, brännbarhet.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning av matris nedan

Matrisen visar en betygsprofil utifrån de tre NO-förmågorna.
För betyg E måste samtliga förmågor motsvara minst kravet E. För betyg B eller D måste övervägande del av det högre betyget vara uppnått.
Ingen markeringen innebär att den förmågan inte varit föremål för bedömning.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Hur mycket socker kan man lösa i vatten

Matriser

Ke
Naturvetenskapliga förmågor

F
E
C
A
Använda sina NO-kunskaper för att ta personlig ställning
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Genomföra systematiska undersökningar
 • Bi
 • Fy
 • Ke
Använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara
 • Bi
 • Fy
 • Ke

Ny rubrik

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: