Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målarbete språk

Skapad 2016-02-15 19:40 i Humlans förskola Färgelanda
Vi önskar att barnen utvecklar sin munmotorik och på så sätt utvecklar sitt språk.
Förskola

Vi vill att barnen ska börja leka mer med språket för att få ett tydligare och ett mer nyanserat talspråk. Vi önskar även att barnen utvecklar sin munmotorik, och på så sätt ha lättare för att kommunicera både med barn och vuxna.

Innehåll

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationer i barngruppen upplever vi att  gruppen behöver arbeta med sin munmotorik och utveckla sitt ordförråd. Utifrån denna observation vill vi arbeta med att hjälpa barnen med att hitta ljuden i munnen för att få ett tydligare språk  

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Aktivt deltar i språkliga aktiviteter.
 • leker med språket på egen hand
 • själva hör att de använder fel ljud och rättar sig.
 • intresserar sig för rim, ramsor och sagor.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • munmotoriska övningar
 • rim och ramsor
 • sagor
 • bokprat
 • medvetna pedagoger som tydliggör uttalet

Barnens delaktighet genom hela processen

välja sagor, välja ramsor, val av munmotoriska övningar, delaktig i pedagogisk dokumentation

Vårdnadshavares delaktighet

Genom information på Unikum och i hallen. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera tvärgrupper, ta fram inspirerande material

Utvärdering.

Alla pedagoger är ansvariga för att utvärderingen.

Barnobservationer före och efter fokusområdet

Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll.

Fokusområdet utvärderas v. 16

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: