Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi ensalada favorita

Skapad 2016-02-16 09:55 i Olandsskolan Östhammar
Öva på att skriva olika frukter eller grönsaker och siffror på spanska. Öva på att skriva några meningar som används i matlagningsrecept.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Fruktsallad - Ensalada de frutas/ Grönsallad - Ensalada de verduras

 

Skriv ditt eget recept på din favorit fruktsallad eller grönsallad!

  1. Skriv namn på sallad, frukterna/grönsakerna på spanska och hur många av varje. Använd Amigos uno och ne.se som hjälp.
  2. Skriv även några instruktioner (vi går igenom några)
  3. Använd boken Amigos uno, ordböcker, egna förslag och fråga!
  4. Skriv i slutet av receptet vad du använt för hjälp t.ex. skriv länkar.

Exempel!

Ensalada de fresa y manzana

Necesitas (du behöver):

Veinte fresas

Tres manzanas

Lava las fresas y las manzanas (tvätta jordgubbarna och äpplena)

Corta las frutas (skär frukten)

Mezclar (blanda)

En la nevera 30 minutos (i kylskåpet 30 minuter)

 

¡Listo! (Färdigt)

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

M2
Söderskolans bedömningsmatris moderna språk, åk 6-9

Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
Lyssna
(att förstå innehåll och budskap i talat språk)
Förstår vissa delar av innehållet och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i olika slags texter.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika slags texter.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i olika slags texter.
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på språket)
Förstår vissa delar av texter och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Samtala
(att kommunicera muntligt på språket)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Svarar och ställer enkla frågor som för samtalet vidare.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på språket)
Brister i uttal/ordförråd påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Skriva
(att berätta och beskriva något på språket)
Brister i ordförråd/grammatik påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
(synonymer och omskrivningar när man stöter på problem)
Använder inga språkliga strategier. Använder sig av svenska ord när språket inte räcker till.
Använder någon strategi som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder några olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder flera olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Realia
(att visa kunskap om de länderna där målspråket talas)
Ej visad kunskap.
Känner till enstaka fakta och kan göra en enkel jämförelse med egna erfarenheter.
Kan redogöra för några företeelser i olika områden och sammanhang och kan göra enkla jämförelser.
Har översiktliga kunskaper och kan göra enkla jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: