Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning 3

Skapad 2016-02-16 10:56 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering 2015-2016 för ämnesområdet verklighetsuppfattning
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning

Verklighetsuppfattning   2015-2016 

 Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människa och natur, samt samspelet däremellan. Dessutom utveckla matematisk förståelse för att kunna ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Eleverna ges på detta sätt möjligheter att på olika sätt tolka, beskriva och påverka sin vardag, samt reflektera över orsak och verkan. Undervisningen ska även stimulera utforskande och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer.  

Undervisningen ska även bidra till att utveckla elevernas kunskaper om naturvetenskapliga och teknik, samt utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer.

Innehåll

Konkreta mål

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del i alla former av lektioner/aktiviteter

 • Kunna använda delta i att använda olika sinnen för att uppleva smak, doft, ljus, ljud och temperaturer
 • Kunna delta i att studera bilder på några olika djur
 • Kunna delta i att observera mönster i naturen vid olika årstider och vädertyper
 • Kunna delta i kommunikation om människokroppen och kroppsdelar
 • Kunna något om tidsbegrepp, samt händelser i tidsföljd
 • Kunna jämföra och kategorisera  föremål utifrån likheter och olikheter
 • Kunna delta i att använda redskap och teknisk utrustning i närmiljön
 • Kunna delta i att observera orsak och verkan i olika situationer

Kunna känna till ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del i alla former av lektioner/aktiviteter

 • Naturupplevelser i skolans närmiljö, ev.besök vid Kasernas Hembygdsgård och ev. utflykt till Nordens Arks djurpark.
 • Delta i lekar och upplevelser vid olika vädertyper och årstider
 • Veckodagar och månadernas namn sätts upp på tavlan
 • Använda det egna dagsschemat samt olika arbetsscheman som stöd för vad som ska ske och i vilken tidsföljd
 • Månadstavla med aktuella föremål där eleverna kan göra val
 • Sortering och kategorisering av olika slag, både i arbeten inomhus och med material utomhus
 • Använda teknisk utrustning, exempelvis interaktiv kanon för att studera olika delar inom området verklighetsuppfattning

 

Kopplingar till läroplan

 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
 • VEU  1-9
  Tid Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
 • VEU  1-9
  Rum Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
 • VEU  1-9
  Orsak och verkan Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
 • VEU  1-9
  Tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
 • VEU  1-9
  Tekniska lösningar Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
 • VEU  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Bedömning; var och hur

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: