Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - vårt samhälle år 1-3

Skapad 2016-02-16 11:26 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi arbetar med vårt samhälle.Vad finns i vårt samhälle och varför?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Vad är egentligen ett samhälle och vad ingår i det?

Innehåll

Undervisning

Undervisningen syftar till att eleven:
- utvecklar en förståelse för vad ett samhälle är och hur ett samhälle är uppbyggt.
- blir medveten om olika samhällsfunktioner som exempelvis skola, sophantering, räddningstjänst och sjukvård
- utvecklar sin förståelse kring sin egen roll i samhället. 
- reflekterar över olika levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Genomförande

Vi läser och pratar tillsammans om vårt samhälle. Eleverna får själva fundera ut vad vi behöver ha i ett samhälle för att täcka våra behov och för att allt ska fungera. Vi sammanfattar genom en gemensam tankekarta. 
Vi diskuterar:

- vad finns i samhället runt omkring oss och varför
- vad som händer med våra sopor.
- skolan och skolplikt
- yrken i samhället och i vår egen familj.
- yrken som har förändrats från förr och till i dag. 
-  olika levnadsvillkor.

 Eleverna arbetar både enskilt och i grupp med olika uppgifter kring vårt samhälle och lär oss genom olika filmer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: