Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete - länder där engelska är ett offeciellt/inoffeciellt språk, år 6A, 6B

Skapad 2016-02-16 13:49 i Munkedalsskolan Munkedal
I det här arbetsområdet ska du få lära mer om några länder där engelska är ett av de officiella språken.
Grundskola 6 Engelska

Visste du att...... Över 85 länder har engelska som officiellt eller inofficiellt språk.

Innehåll

 

Vad?

Vilka länder är engelsktalande? Vilket land är ni intresserade att veta mer om?

 Vad finns det att göra i dessa länder och vad kan vara av intresse för andra att veta? Hur ser dessa länders levnadssätt och kultur ut jämfört med er egen?

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:

Planera, strukturera och genomföra ett arbete tillsammans med några kamrater. Söka relevant fakta och vara källkritisk. Samarbeta, lyssna på varandra och samtidigt vara drivande i projektet. Planera en muntlig redovisning på engelska med ett genomförbart redovisningssätt (använd stödord/tankekarta) 

Hur?

Tillsammans med eleverna:
Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer i grupper att söka fakta om ett engelsktalande land. De kommer även att arbeta fram en muntlig del där de tillsammans ska berätta om det som de tycker att deras kamrater ska få ta del av när det gäller deras land. Skriva frågeställningar till innehållet i redovisningen.

Hur ska vi redovisa?

Muntlig redovisning genom att använda nyckelord/tankekarta. Ställa frågor till klasskamrater efter redovisningen.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Detta kommer att bedömas:


Genomförandet av arbete (planering, informationshämtandet, genomförande, redovisning genom att använda stödord,  frågeställningar till/från lyssnarna.

I din redovisning ska du kunna redogöra för vilka källor du använt.

Du kommer också att få göra en självbedövning i matrisen och skriva en kort kommentar efter att du genomfört din redovisning.

 

Matriser

En
Ämnesmatris Engelska

På väg mot en grundläggande nivå
E- nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett relativt tydligt sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt och delvis utvecklat sätt sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt och mer utvecklat sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir något tydligare och något mer varierande.
Du kan göra något utförliga förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och delvis mer varierande.
Du kan göra mer utförliga förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när pratar engelska.
Du kan välja något avancerade texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du pratar engelska.
Du kan välja mer avancerade texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du pratar engelska.
Engelskspråkiga länder
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett något mer utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett något mer utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: