Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på grön!

Skapad 2016-02-16 14:37 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

I vårt vardagsarbete och i vår lärmiljö som vi utformat finns en skapandehörna där vi ser att många barn samlas kring och visar ett stort intresse för olika typer av skapande aktiviteter. Vi vill utmana barnen att fortsätta att utveckla sitt intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. 

Innehåll

Strävansmål:

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som barnen ska utmanas och utvecklas i: förmåga att förmedla, utveckla, utforska, upptäcka

objekt som förutsättning för förmågornas utveckling: olika uttrycksformer, finmotorik, teknik 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn på grön ska kunna ta del av vardagliga skapandeaktiviteter. Det ska vara både vara organiserade aktiviteter som pedagoger har planerat eller barnen planerat men även aktiviteter som barnen kan starta själva med hjälp av en inspirerande och inbjudande lärmiljö.

Under organiserade aktiviteter delar vi upp gruppen så att det ungefär är fem barn och en pedagog i en aktivitet för att alla förmågor, intressen och behov ska tillgodoses och för att pedagogen ska kunna utveckla barnet vidare i sin kompetens och ge de möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. 

Förberedelser:

Vi pedagoger läser om skapande för yngre åldrar och hur lärmiljöer kan utformas.

Vi ska erbjuda en utformad lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lockar barnen till skapadekreativitet.  Skapandematerial av olika former ska vara lättillgängligt för alla och det ska vara enkelt för barnen att veta vart saker och ting ska vara. 

Vi pedagoger har uppdrag att ge förutsättningar för barnen att känna delaktighet i sin lärmiljö så att man vågar utforska, upptäcka och utveckla olika skapandeaktiviteter. 

Aktiviteter:

 

Materialkännedom inom:

Kritor

Vaxkritor

Pennor

Vattenfärg

Fingerfärg

Färg med olika tekniker  som penslar, händer, svampar 

Limstift 

Flytande lim

Ta in material som vi hittar i vår vardag in i skapandet
Tex. potatistryck, grönsakstryck, äggkartong, sugrör, mjölkpaket, pasta 

 

 

Efterarbete:

Vi pedagoger kommer följa barnens förändrade kunnande genom lärloggar och nyhetsbrev där barnen ska få möjlighet att vara delaktiga och reflektera utifrån sin egen förmåga. 

De skapandet som görs kommer vi tillsammans att sätta upp i vår lärmiljö som vi kan samtala om, peka på och bidra till fler idéer till planeringar och aktiviteter framöver. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: