Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap

Skapad 2016-02-16 16:12 i Heby skola F-6 Heby
Berättelser från NT
Grundskola 2 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap

Påsk

Innehåll

Syftet med arbetsområdet kristendomen

Barnen är med och diskuterar livsfrågor, etik, tankar om döden resp livet.

Bibelns berättelser stimulerar barnens fantasi, och de gör egna tolkningar av dessa.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

 

Kyrkoårets stora högtider och dess traditioner, och varför vi firar dessa.

Några bibliska berättelser hämtade ur NT.

Begreppet religionsfrihet enl FN tas upp och diskuternas.

Etik såsom den "Gyllene regeln" förklaras och diskuteras

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning

Bedömning sker vid olika redovisningar när barnen redogör för begrepp som finns inom kristendomen.

Barnen återger och reflekterar över någon berättelse ur NT muntligt.

Ursprunget till någon kyrklig högtid redovisas och analyseras med bilder/muntligt.

Gyllene regelns grundmening förklaras/analyseras med barnens egna ord.

 

Konkretisering

Vi kommer att titta på korta filmer från nya testamentet

Vi använder Barnens bibel och liknande litteratur som utgångsstoff.

Bilder och barnens egna erfarenheter tas tillvara.

Vi läser enkla texter tillsammans.

Barnen gör egna bilder till berättelserna.

Arbetena redovisas på olika sätt.

Uppgifter

 • Begrepp

Matriser

Re SO
Religionskunskap åk 1-3 ,4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättelser NT
Kan någon eller några berättelser ur Bibeln
Högtider
Kan berätta om någon eller några högtider
Etik
Kan reflektera och analysera den "Gyllene regeln" med egna ord

Re SO
Religionskunskap: Kristendom och dess betydelse

Nivå 1
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Nivå 2
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Nivå 3
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
Aspekt 1
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: