Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materiens byggstenar och luftens kemi, år 7, vt-16

Skapad 2016-02-17 12:22 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig om hur alla ämnen är uppbyggda och hur de reagerar med varandra.
Grundskola 7 Kemi

Kemi finns överallt. I det här arbetsområdet får du bl a lära dig om hur alla ämnen är uppbyggda och hur de reagerar med varandra.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Ke  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Ke  C 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Ke  C 9
  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Ke  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Ke  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar utifrån kemiplaneringen ("ska-kunna-lapp"), eget arbete och laborationer

Dessa sidor ingår i arbetsområdet:

 • Materiens byggstenar s. 30-43


 • Luften s. 44-59:
 • syre
 • kväve
 • koldioxid
 • väte
 • ozon
 • ädelgaser (helium, neon, argon)
 • föroreningar (kvävedioxid, koloxid, svaveldioxid)

 

Som ett komplement till skolans litteratur rekommenderas följande sida:

http://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/

Visa vad du lärt dig

Små kunskapskontroller, visa muntligt vid genomgångar samt skriftligt kunskapsprov

Kemiplanering år 7

 • kunna rita en enkel bild av atom samt ange dess olika delar
 • känna till begreppet grundämne och kunna förklara det
 • kunna ange några grundämnen och deras kemiska beteckning (C, O, H, S, N, Fe, Mg, Cl, Na, Au, Ag, Cu, Hg, He, Ne, Zn, Pb, P, Si, Al)
 • grundämnenas indelning i metaller och ickemetaller
 • skillnaden mellan atomer och molekyler
 • skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening
 • vad som menas en fysikalisk förändring samt ge två exempel
 • vad som menas med en kemisk förändring samt ge två exempel
 • kunna skriva enkla kemiska reaktioner med ord och med kemiska tecken
 • kunna förstå och genomföra enkla experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet
 • kunna utföra enkla laborationer med god säkerhet

Begrepp som du behöver kunna förklara: 

 • atom
 • molekyl
 • grundämne
 • kemisk förening
 • blandning
 • kemisk reaktion= kemisk förändring
 • fysikalisk förändring
 • ozonskikt
 • växthusgas
 • växthuseffekten
 • förbränning
 • freoner
 • katalysator
 • biogas

 

Dessa sidor ingår i arbetsområdet:

 • Materiens byggstenar s. 30-43
 • Luften s. 44-59

Tidsram

Start vecka 9 och avslutas vecka 14 med ett skriftligt prov fredag för alla fyra klasser.

 

Bedömning

 Se bedömningsmatris från kunskapskraven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: