Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt i Förskoleklassen

Skapad 2016-02-17 13:09 i Tärnsjö skola Heby
Vi fokuserar extra på läsningen under fyra veckor
Grundskola F Svenska

Läsprojekt i Förskoleklassen

LPO:

Skolan strävar efter att varje elev:

 • utvecklar nyfikenhet och lust att lära
 • känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra
 • lär sig att arbeta både självständigt  och tillsammans med andra

Skolan ansvarar för att varje barn efter genomgången grundskola behärskar de svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka ideer och tankar i tal och skrift.

Innehåll:

Årets tema är att vara "en bra kompis" och vi jobbar i enlighet med vår likabehandlingsplan. Vi diskuterar utifrån olika böcker hur en bra kompis är och vad den kan göra.

Barnen får stå på vår" magiska matta" och berätta när det sagt eller gjort något snällt eller bra mot någon medmänniska. Återkommande tar vi också upp hur man sätter gränser för sin egen person genom att använda stopptecknet.

Barnen läser enskilt, i par eller liten grupp. För varje bok vi läst skriver vi titeln på en "bokryggslapp". Dessa sätts upp på väggen och vi räknar sedan hur många böcker klassen har läst tillsammans under läsprojektets fyra veckor.

Barnen stimuleras att läsa bl.a. genom att:

 • Vi personal introducerar böcker av olika svårighetsgrad.
 • Barnboksbibliotekarien kommer till klassen och bokpratar. Hon lämnar kvar låneböcker för klassen att läsa.
 • Vi läser tillsammans i grupper t.ex. Big books
 • Barnen i förskoleklassen läser för varandra
 • Barn från 1-2:an kommer hit och läser för förskoleklassbarnen. I starten kommer några elever ur 5:an och läser dikter om vänskap.
 • Som avslutning planerar vi att spela upp olika dramasituationer som händer ibland barnen. De får sedan vara med och berätta hur de tycker att händelsen ska utvecklas.Vi fortsätter tills barnen tycker att en bra lösning har spelats upp.

 

Vi använder oss först och främst av böcker ur serierna "Bokslottet" och "Kiwi" samt biblioteksböcker om vänskap.

Utvärdering:

 • Vi observerar vad som stimulerar barnens läsande och skrivande och fortsätter att uppmuntra barnens läs-och skriv utveckling.
 • Vi gör fortlöpande intervjuer och gör barnen medvetna om sina framsteg.

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: