Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och storlek

Skapad 2016-02-17 16:03 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik

Nu ska vi arbeta med olika geometriska former. Vi ska lära oss vad de heter, hur man beskriver dem och hur man beräknar omkrets och area. Vi ska också lära oss hur man mäter vinklar.

Innehåll

Mål med arbetet

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • beskriva form och storlek på månghörningar
 • uppskatta, jämföra och mäta vinklars storlek
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • beräkna area och omkrets och visa på samband
 • sätta dig in i problem och använda nya strategier

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Begrepp

 • storlek
 • form
 • månghörning
 • vinkel
 • sida
 • parallell
 • parallellogram
 • fyrhörning
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • rät
 • spetsig
 • trubbig
 • trehörning
 • triangel
 • vinkelben
 • rätvinklig
 • trubbvinklig
 • spetsvinklig
 • likbent
 • liksidig
 • vinkelsumma
 • symmetri
 • symmetrilinje
 • omkrets
 • area

 

 

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med att tillverka och beskriva geometriska figurer, att räkna på andras geometriska figurer, bygga figurer med gummiband på geobräde och motsvarande på sajter på nätet, och vi kommer att rita, mäta och jämföra vinklar.

Visa din kunskap - bedömning

Vi kommer att ha deltest/delprov under arbetets gång, där jag kollar av hur vad ni har förstått och vad ni behöver mer hjälp med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: