Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Norden

Skapad 2016-02-17 16:44 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Vi kommer att arbeta med Norden och dess geografi
Grundskola 5 Geografi

Under de kommande 6 veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområde Norden. Du kommer då att få lära dig om Nordens namngeografi så som städer, sjöar, fjordar och berg men även om hur naturen ser ut och hur vi påverkar den. Vi kommer att se närmare på var folk väljer att bosätta sig. Under detta arbete kommer vi arbeta mycket med kartor, hur de ser ut och fungerar.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att öka er kunskap om Norden dess namngeografi och miljötyper. Ni ska utveckla era kunskaper om hur naturen formas och påverkas av så väl egna processer som processer skapade eller påverkade av yttre krafter och konsekvenserna av dessa förändringar.

Genom arbetet kommer ni även att få utveckla era analysförmåga om samspelet mellan människa och natur samt öka er kunskaper om geografiska verktyg och metoder.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Arbetsgång

Vi kommer att se en filmserie som heter Geografens testamente (från digital pedagogik), utifrån dessa avsnitt kommer vi sedan att arbeta med frågor och diskussioner i ett arbetshäfte. Som komplement till filmen använder vi en Almqvist & Wiksells Atlas och Utkiks Geografibok. Arbetshäftet är uppdelat i stycken. Vid varje nytt stycke står aktuella sidor och böcker inom parentes. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov där ni får visa vad ni lärt er.

Bedömning

När vi arbetat klart med detta område skall ni visa kunskaper om natur- och kulturlandskap i norden. Ni skall visa på samband mellan hur natur ser ut och formas och var människor finns och för oss viktiga resurser finns. Ni skall visa att ni kan använda kartor för att undersöka omvärlden och att ni har kunskaper om Nordens namngeografi.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser

Ge
Tema Norden

E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Du beskriver enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du beskriver komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: