Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vinter år 1 2016

Skapad 2016-02-17 18:17 i Irstaskolan Västerås Stad
Ett temaarbete för årskurs 1 om vintern.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska

Tema "Vinter" kommer att handla om årstidsväxlingen från höst till vinter och vad som händer i naturen och hur djur och fåglar har det när det blir vinter. Vi kommer att observera olika vintertecken, läsa och skriva enkla faktatexter. Vi kommer också att arbeta med några olika djurs livscykler och vi kommer att läsa om seder och traditioner som varför vi firar jul, berättelsen ur Bibeln om Jesu födelse.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi läser gemensamt enkla faktatexter som handlar om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer i naturen under vintern.
 • Vi gör enkla observationer av naturen och hur den förändras. Vi diskuterar i klassen kring vad vi ser och upptäcker.
 • Vi läser gemensamt enkla faktatexter som handlar om djuren och fåglarna på vintern.
 • Vi ritar/målar av olika vinterbilder och skriver enkla faktatexter i SO/NO-boken.
 • Kring jul läser vi berättelsen om Jesus födelse. Vi skriver en enkel sammanfattning och ritar bilder till berättelsen i SO/NO-boken.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • skriva/skriva av några enkla faktameningar med stor bokstav, punkt och läslig handstil. Rita en bild som passar till det du skriver om.
 • berätta något om vad som händer i naturen under vintern, dagarna blir kortare, det blir kallare, snön kommer.
 • berätta om något om djur och fåglar på vintern,
 • berätta om livscykeln hos något/några djur.
 • återberätta något om Jesus födelse och varför vi firar jul.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i diskussioner.
 • Genom samtal med lärare.
 • Genom tydliga dokumentationer, text och bild.

Matriser

NO Sv SO
Tema vintern vt 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva enkel faktatext
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Skriver av enkla meningar och använder då stor bokstav och punkt. Har en läslig handstil.
Skriver egna enkla faktameningar. Använder då stor bokstav och punkt. Har en läslig handstil.
Kombinera bild och text
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Ritar enkla bilder som överensstämmer med det texten handlar om.
Ritar tydliga och förklarande bilder som överensstämmer med det texten handlar om.
Årstidsväxlingar i naturen
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Berättar om något som sker i naturen under vintern.
Kan berätta om och enkelt förklara flera saker som sker i naturen under vintern.
Traditioner och högtider
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta något om advent, Lucia, julen, Jesus födelse. Nyår, trettondagen och tjugondag knut.
Kan återberätta större delen av händelseförloppet advent, Lucia, julen, Jesus födelse. Nyår, trettondagen och tjugondag knut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: