Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2016-02-17 20:57 i Bruksskolan Färgelanda
Vad är en lösning och vad är en blandning? Kan man skilja ämnen åt som lösts eller blandats? Hur kan man göra det? Vilken nytta kan man ha av det? Vi undersöker vad som händer när ämnen blandas och provar några olika metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Vi ska undersöka lösningar och blandningar. Vi ska också pröva några olika metoder för hur man skiljer ämnen åt igen

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Viktiga ord och begrepp som du ska lära dig:

 • hypotes
 • resultat
 • lösning
 • lösa upp
 • lättlöslig/svårlösning
 • blandning
 • avdunsta
 • filter
 • filtrera

Matriser

NO
Lösningar och blandningar-lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera förutsägelser, hypotes - Vad tror du kommer att hända och varför? - Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Du kan med stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men inte se en förklaring till varför.
Du kan med visst stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna (eller andras) erfarenheter
Planera och genomföra en undersökning - Hur skulle du kunna undersöka detta? - Vilken utrustning skulle du behöva? - Vad behöver du tänka på?
Du kan med stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan med visst stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan på egen hand genomföra en undersökning från början till slut.
Presentera dina resultat och dra slutsatser - Hur skulle du kunna presentera dina resultat så att andra förstår och kan göra om samma sak? - Hur överensstämmer dina resultat med din förutsägelse? - Kan du se några mönster?
Du kan med stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse, men saknar slutsats.
Du kan med visst stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse. Slutsats finns och är till viss del underbyggd av fakta.
Göra iakttagelser - Vilka egenskaper finns? - Kan du beskriva det du sett? - Ser du några likheter eller skillnader?
Du kan med stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter eller skillnader samt beskriva med bild eller ord.
Du kan med visst stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord.
Du kan på egen hand genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord som överensstämmer väl.
Formulera frågor - Vilka frågor skulle du vilja ställa om detta? - Hur skulle du kunna formulera dessa frågor så att du kan ta reda på svaret?
Du kan med stöd formulera frågor men har svårt att skilja på vad som går att undersöka eller inte.
Du kan med visst stöd formulera frågor som går att undersöka.
Du kan på egen hand formulera frågor som går att undersöka
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: