Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans - att vara människa bland andra människor

Skapad 2016-02-17 21:40 i Söderskolan Falkenberg
Ett område inom SO som handlar om lagar och regler, traditioner och frågeställningar om hur man är mot varandra.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi ska arbeta med ett område inom SO som framförallt berör ämnet samhällskunskap, men även religion. Det handlar om hur det är att leva i ett samhälle. Lagar och regler, och olika traditioner som styr hur vi människor är mot varandra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Bedömning - vad och hur

Punktera här nedanför är det vi arbetar mot hela tiden. Du visar att du kan detta genom att motivera för ditt ställningstagande när vi har värderingsövningar och diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Ha värderingsövningar (fyra hörn) där du får ta ställning till ett påstående och argumentera för din åsikt.
 • Läsa texter och prata om vilka normer, lagar och regler som gäller i Sverige samt i FN:s barnkonvention.
 • Lära oss om hur en demokrati fungerar, var tankarna om demokrati kommer ifrån och vad det innebär att vara demokratisk.
 • Vi kommer också prata om ont-gott, rätt och fel och berätta för varandra om det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: