Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En introduktion

Skapad 2016-02-18 10:09 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Du som elev kommer att ges möjligheten att lära dig om livet i hem och familj och om hur det är att vara ung konsument. Denna period ska ses som en introduktion till några av grundskolans ämnen.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I ämnet hem och konsumnetkunskap (Hk) ges du möjlighet att lära om livet i hem och familj, om människors olika behov i vardagen.Genom undervisningens olika delar ges du som elev möjligheten att lära och utveckla dina kunskaper och färdigheter. Du är en individ, en del av en familj men även en del av vårt samhälle. Dessa olika roller strävar Hk-undervisningen att beskriva och förklara i såväl praktiska som teoretiska situationer.

Innehåll

Period ett

Under period ett kommer undervisningen att koncentreras kring

*grundläggande begrepp och ord för undervisningen,

*vanliga redskap i ett kök,

*olika sätt att närma sig livsmedel med hjälp av våra sinnen (syn, smak och doft).

Arbetet pågår både praktisk och teoretiskt under hela perioden. Vi bekantar oss med grundläggande begrepp för att resonera, motivera och förklara olika relevanta fenomen. Vi arbetar med olika arbetsformer så som texter, filmer, skriftliga och muntliga uppgifter dels enskilt men även i mindre grupper. Vi samtalar kring bedömning och betyg.

 

 

Uppgifter

 • Sapere

 • Att leta recept

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap: Introduktion

Mat, måltider och hälsa

Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar i hemmet och som ung konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
Du uppnår inte nivån för lägsta godkända betyg.
E
Du uppnår lägsta godkända nivån för betyg.
D
Du uppnår ett steg högre än godkända nivån för betyg.
C
Du uppnår två steg högre än godkända nivån för betyg.
B
Du uppnår tre steg högre än godkända nivån för betyg.
A
Du uppnår högsta nivån för betyg.
Aspekt 1
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du kan i huvudsak arbeta med enkla arbetsuppgifter, med mycket stöd av lärare och andra elever. Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen.
Du kan med relativt god anpassning arbeta med olika arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt och är ett stöd för andra elever även i delvis okända situationer.
Du arbetar med mycket god anpassning oavsett arbetsuppgift. Du kan och klarar av att planera, hantera och värdera varierade arbetsuppgifter.

Konsumtion och ekonomi

Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar i hemmet och som ung konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
Du uppnår inte nivån för lägsta godkända betyg.
E
Du uppnår lägsta godkända nivån för betyg.
D
Du uppnår ett steg högre än godkända nivån för betyg.
C
Du uppnår två steg högre än godkända nivån för betyg.
B
Du uppnår tre steg högre än godkända nivån för betyg.
A
Du uppnår högsta nivån för betyg.
Ny aspekt
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du för enkla resonemang i välkända situationer. Du ger enkla omdömen, gör enkla kopplingar och beskriver enkla konsekvenser för perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du för delvis utvecklade och underbyggda resonemang med god koppling till aktuell situation. Du ger varierade exempel för perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du för väl utvecklade, underbyggda och varierade resonemang oavsett situation. Du för också väl utvecklade resonemang med tydliga koppling till social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Miljö och livsstil

Planera mat och måltider för olika situationer och sammanhang. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling
F
Du uppnår inte nivån för lägsta godkända betyg.
E
Du uppnår lägsta godkända nivån för betyg.
D
Du uppnår ett steg högre än godkända nivån för betyg.
C
Du uppnår två steg högre än godkända nivån för betyg.
B
Du uppnår tre steg högre än godkända nivån för betyg.
A
Du uppnår högsta nivån för betyg.
Ny aspekt
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du arbetar med viss anpassning oftast i välkända situationer. Du kan beskriva enkla men samtidigt relevanta begrepp och enstaka sammanhang.
Du arbetar med relativt god anpassning och gör det i välkända och delvis okända situationer. Du beskriver relativt väl relevant begrepp, sammanhang och gör egna kopplingar mellan olika delar av undervisningen.
Du arbetar med mycket god anpassning även i nya/okända situationer. Du beskriver mycket väl alla olika sorters begrepp och många olika sorters sammanhang. På ett naturligt sätt kan du koppla samman det här ämnets olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: