Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6

Skapad 2016-02-18 10:28 i Harbo skola Heby
Vi arbetar med geometriska figurer, area, enheter för längd och area, skala, vinklar.
Grundskola 6 Matematik

Du ska utveckla dina kunskaper i matematik, utveckla ditt intresse för matematik och tilltro till din förmåga.

Innehåll

Arbetsområde

Arbete med geometri
- mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
- räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
- använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² och m²
- skala på ritningar, vid förstoring och förminskning
- avbildningar och mönster
- geometriska figurers egenskaper,
- trianglars namn och mäta vinklar

- namnge olika geometriska figurer 3 d
- symmetri

I arbetsområdet får du möjligheter att utveckla följande förmågor: (syfte)

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla följande kunskaper (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning

 

Det här ska vi arbeta med:

 • Mattemosaik, uppgifter lösa blad, tummen upp

 • Gemensamma genomgångar

 • Praktiska laborationer och arbeten som anknyter till vardagen. Bedömning


Det här ska du kunna:

 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 •  urskilja olika geometriska figurer och veta deras korrekta namn
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² och m²
 •  enkla beräkningar med skala, ritningar vid förstoring och förminskning

Matriser

Ma
Geometri år 6

Geometri

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Geometriska figurer
 • Ma  4-6
Du kan mäta och rita ut de vanligaste geometriska figurerna; rektangel, kvadrat och triangel.
Du kan mäta och rita ut de vanligaste geometriska figurerna; rektangel, kvadrat och triangel.Du kan med viss säkerhet räkna ut omkretsen av en figur.
Du kan mäta och rita ut de vanligaste geometriska figurerna; rektangel, kvadrat och triangel.Du kan med stor säkerhet räkna ut och förklara vad omkretsen är för en figur.
Area
 • Ma  4-6
Du kan räkna ut area med hjälp av areamallar (rutmönster).
Du kan med viss säkerhet räkna ut arean för rektanglar kvadrater och trianglar. Du kan använda rätt enhet .
Du kan med stor säkerhet räkna ut arean för kvadrater, rektanglar och trianglar. Du kan med stor säkerhet använda rätt enhet.
Enhet
 • Ma  4-6
Du kan uppskatta, använda och mäta upp sträckor med enheten mm, cm, dm eller m.
Du kan med viss säkerhet uppskatta och använda enheterna mm, cm, dm meter. Du kan med viss säkerhet göra enhetsomvandlingar av dessa.
Du kan med stor säkerhet uppskatta och använda enheterna mm, cm, dm meter. Du kan med stor säkerhet göra enhetsomvandlingar av dessa.
Skala
 • Ma  4-6
Du kan vad som menas med förminskning och förstoring.
Du kan med viss säkerhet använda och göra beräkningar av skala. Skala -förminskning och förstoring.
Du kan med stor säkerhet använda dig av skala. Skala - förminskning och förstoring.
Vinklar
 • Ma  4-6
Du kan rita och berätta hur en rät vinkel är. Du kan avgöra om en vinkel är rät/90grader, mindre eller mer.
Du kan med viss säkerhet rita en vinkel som är rät, spetsig, eller trubbig samt avgöra vilken som är störst/minst.
Du kan med stor säkerhet rita en vinkel som är rät, spetsig, eller trubbig samt avgöra vilken som är störst/minst. Du kan använda en gradskiva och läsa av vinklar.
Symmetri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan visa på figurer som är symmetriska.
Du kan visa objekt i naturen, bokstäver och andra ting som är symmetriska. Du kan med viss säkerhet sätta ut symmetriaxel utifrån givna figurer.
Du kan visa objekt i naturen, bokstäver och andra ting som är symmetriska. Du kan med stor säkerhet sätta ut symmetriaxel utifrån givna figurer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: