Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 16 Åk 7 Fr La famille et la télé ! LJ

Skapad 2016-02-18 11:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna (muntligt och skriftligt): 

 • veckodagarna
 • familjemedlemmar
 • yrken
 • fråga om och säga vad klockan är
 • säga vilka typer av program och filmer du gillar och inte gillar
 • berätta om tre saker du älskar, tre saker du tycker om och tre saker du hatar
 • uttryck för att hålla med och inte
 • mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses
 • böja regelbundna verb i presens
 • läsa enkla texter
 • lyssna på enkla samtal

 

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Tala, skriva och samtala samt Lyssna och läsa.

Genomförande

Vi läser och arbetar med kapitel 6+7 i Bon Voyage 2. 

Vi går igenom ordförrådet som hör till kapitlen som handlar om familjen, yrken, vad man gillar samt olika slags tv-program

Vi arbetar med muntliga övningar, läs- och skrivövningar för att lära oss ordförrådet som här till arbetsområdet

Vi repeterar och arbetar med regelbundna verb i presens. Vi övar både skriftligt och muntligt på att använda dem. 

 

Bedömning

Du visar att du lärt dig ämnesområdets ordförråd och grammatik genom att göra läxförhör samt ett avslutande förhör i v. 5. 

Du visar att du kan formulera dig muntligt genom att delta i övningar under lektionerna.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. 


Matriser

M2
FRANSKA

Inte ännu på nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du berättar kortfattat med en del detaljer och du visar att du har tillgodogjort dig ett begränsat ordförråd för detta tema. Du försöker variera språket. Du håller dig till ämnet men innehållet är relativt tunt. Du gör en hel del grammatiska fel.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du berättar relativt tydligt och har tillgodogjort dig ett relativt stort ordförråd för detta tema. Innehållet är i viss mån varierat och ganska fylligt. Texten innehåller en hel del detaljer. Du gör en del grammatiska fel.
Eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du berättar tydligt, med ett välutvecklat och varierat ordförråd för detta tema. Innehållet är varierat och fylligt. Din text innehåller många detaljer. Du gör få grammatiska fel.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Exempel: Du förstår delar av samtalet eller berättelsen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Exempel: Du uppfattar huvuddragen och en del tydliga detaljer av innehållet .
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Exempel: Du förstår innehållet i talat språk och kan tolka den information som ges.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Exempel: Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Exempel: Du förstår enkla texter; helhet och vissa detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Exempel: Du förstår innehållet i texter, såväl helhet som detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: