Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning & Algebra

Skapad 2016-02-18 20:27 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik

Arbetsområde: Kapitel 1 och 2.
Tidsperiod: Ht -16
Läromedel: Z-boken
Lärare: Ing-Marie Andrén

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Taluppfattning och tals användning (kap1) 

  • hur vårt talsystem är indelat i grupper.
  • utföra beräkningar med negativa tal
  • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
  • utföra beräkningar med tal i potensform.
  • samband mellan prefix och tiopotenser. 
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. 
  • kunna förstå och förklara följande begrepp: naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal,decimal tal, motsatta tal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform och prefix.

 Algebra (kap2)

  • egenskaper och användning av variabler.
  • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer.
  • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt.
  • förenklar uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser.
  • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar.
  • använda ekvationer för att lösa problem.
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
  • kunna förstå och förklara följande begrepp: variabel, algebratiskt uttryck, mönster, balansmetoden, VL,HL, prövning, procent, proportion och enklaste form.

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete både enskilt och i grupp
 • Laborationer
 • Arbete i läroboken enligt arbetsschema

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

 

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning & Algebra

F
E
C
A
Problemlösning
Du saknar strategier för att lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Metoden
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar väl.
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: