Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna och samtala, vt åk 2

Skapad 2016-02-18 20:50 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisningens innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna beskriva och berätta så att andra förstår.

Du ska kunna förstå och följa muntliga instruktioner.

Du ska kunna ställa egna frågor och besvara andras.

Du ska kunna ge muntliga instruktioner.

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av boksamtal och samtal om olika slags texter, diskussioner och berättande kring olika slags händelser.Du kommer också att få träna på att ge och följa muntliga instruktioner. Du kommer att få träna på att återberätta och beskriva.

Bedömningen kommer att ske när du i grupp kommer att få beskriva ett föremål. Du kommer att få beskriva en bild för en kamrat så att kamraten förstår och kan avbilda den. Du kommer att få berätta något för en klasskamrat, klasskamraten skall sedan återberätta det. Du kommer att både få följa och ge muntliga instruktioner. Du kommer att få ge och ta olika feedback och kamratbedömning.

Uppgifter

 • Visa och berätta

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: