Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap. 5 Procent och decimaltal

Skapad 2016-02-18 22:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 5 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

 
 1. kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 2. beräkna delen av det hela i procent
 3. beräkna delen när procenttalet är känt
 4. beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 5. kunna räkna med mer än 100%

Undervisningen

Bråk och decimaltal har ett samband med procent. Under kommande arbetsområde kommer ni att få lära er att omvandla  tal skrivna i bråkform till decimalform och till procentform. Vi ska lära oss att räkna ut hur många procent en del är av det hela, till exempel hur många procent 20 kronor är av 100 kr.

Vi kommer att diskutera och arbeta med varor som är nedsatta i pris och utifrån det beräkna hur många procent rabatten är. Vi ska dessutom arbeta med rabatt som på bilden och utifrån det beräkna hur många kronor varan är sänkt och hur mycket man tjänar på att handla på rea och hur mycket varan kostar efter rabatten.  Ibland höjs priset på en vara och även då ska man kunna beräkna det nya priset.

 

Bedömning

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för matte

Förmåga

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: