Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Teknik åk 2

Skapad 2016-02-19 10:22 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 2 Teknik

Vi gör animerad film med iPad. Vi kommer att göra egna konstruktionsarbeten som vi knyter till vårt storyline arbete. Vi kommer att skissa på och samtala om tekniska lösningar. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att få prova olika tekniska lösningar och att få diskutera dessa med tekniska ord och begrepp. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning - vad och hur

Vad?

Din förmåga att använda olika tekniska lösningar samt att diskutera dem med olika begrepp. 

Hur? 

Genom observation. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra animerad film där vi använder olika tekniska lösningar. Vi kommer att skissa och bygga olika modeller. Vi kommer att diskutera olika lösningar. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: