Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7B Grekisk mytologi

Skapad 2016-02-19 10:45 i Gillboskolan Sollentuna
Arbetsområdet om grekisk mytologi är delad i två delar.  Under del 1 läser vi och arbetar med grekiska myter och diskuterar deras relevans med litteraturen vi är vana vid från dagens samhälle. Del 2 handlar om att skriva sin egen faktatext om en grekisk gud, genom att själv hitta fakta från relevanta källor. Vi kommer även arbeta med källkritik och källhänvisningar.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Tillsammans läsa och diskutera grekiska mytologier, deras betydelse och innebörd.
 • Arbeta med läsförståelse genom att besvara frågor till de texter vi läser.
 • Titta på exempel på faktatexter och diskutera deras uppbyggnad. 
 • Arbeta med källhänvisningar och källkritik vid skrivandet av den egna faktatexten.
 • Söka efter fakta om Grekiska gudar på olika hemsidor.
 • Skriva egna faktatexter och applicera kunskaper från arbetsområdets innehåll i arbetet. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: