Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La casa de mis sueños

Skapad 2016-02-19 12:50 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Du ska få chansen att designa ditt drömhus.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Du ska möblera några olika rum i huset och samt presentera ditt hus till klassen. 

 

Innehåll

1. Undervisning:

Detta gör vi på lektionerna:

 • Ordförråd: möbler, rum, sysslor, prepositioner, adjektiv, sambandsord

 • Grammatik: verb, adjektivböjning, meningsbyggnad

 • Skrivövningar: träna på beskriva ett hus, variera meningsbyggnaden, öka ordförråd.

 • Pratövningar: du ska träna på berätta om dina rum/huset muntligt.

2. Bedömning:

Du ska visa att du kan:

 • Använda ord för hus och möbler ord. Du kan träna på orden här: https://glosor.eu/ovning/en-la-casa.5832266.html

 • Använd prepositioner: Al lado de: bredvid, derecha de: höger om, izquierda de: vänster om, en: i, cerca de: nära, lejos de: långt ifrån, con: med, sin: utan, debajo de: under, delante de: framför, detrás de: bakom, encima de: ovanpå, entre: mellan, sobre: på

 • Skillnader mellan artiklarna (el/la, un/una) men även skillnader mellan bestämd och obestämda artiklar.

 • Små ord t.ex.: está, hay, en, es, que, allí, aquí, mi (repetera på 24-26 i textboken)

Uppgifter

 • La casa de mis sueños

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Matris

Grundläggande kunskaper
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttrycka dig med enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra. Du tvekar vid flera tillfällen, letar efter ord och/eller göra långa pauser.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde. Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att korrigera dig själv.
Du kan delta i enkla samtal, du talar enkelt och sammanhängande. Du har ett varierat språk. Du har bra flyt med naturliga pauser.
Uttal
Begripligheten störs av uttalsfel.
Du gör vissa uttalsfel vilket ibland försvårar begripligheten. Ibland låter du svenskt eller entonigt.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva kortfattat något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande. Försök till röd tråd.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du binder samman meningar och satser med olika typer av bindeord, t.ex. Du har en tydlig följd i texten.
Skriva
Ordförråd
Du har svårt att uttrycka dig. Visar osäkerhet i meningsbyggnad.
Du kan skriva korta meningar. Meningsbyggnaden är enkel. Du har ett grundläggande ordförråd.
Binder samman meningar och satser, men inte på ett varierat vis. Du varierar ordvalet till viss del.
Binder samman meningar och satser med olika typer av bindeord. Du använder ett varierat språk.
Skriva
Bearbeta och förbättra dina texter.
Grammatiska fel stör begripligheten.
Du använder en för årskursen mycket enkel grammatik. Det finns språkliga fel vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du kan bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du använder grammatik anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga kommunikationen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Du gör få fel. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för förtydliga och variera kommunikationen.

Ny rubrik

Grundläggande kunskaper
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: