Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt 2016

Skapad 2016-02-19 15:37 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Nu har du chansen att läsa och uppleva många spännande äventyr. Du får lyssna på högläsning, inspirerande bokprat och fundera kring det du läst. Allt detta inleds naturligtvis med raketer och ballonger och som avslutning har vi en fest på Fokus med uppträdanden.

Det här läsåret kommer vi att fokusera lite extra på att skriva bokrecensioner. Eleverna ska beskriva vad de tycker om böckerna på ett välutvecklat sätt, t ex ska de inte bara skriva att boken var bra för att den var spännande utan de ska utveckla detta. 

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

3. Konkretiserade mål:

Utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt i läsningen.

Utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter om en läst bok.

Utveckla din förmåga att analysera den text du läst.

 

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt i läsningen genom att använda olika lässtrategier.

Vi kommer att göra H4-test före och efter läsprojektet för att se om du ökar din läshastighet. 

Vi kommer att bedöma din förmåga att i tal eller skrift berätta om det du läst.

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna återberätta det du läst samt förklara hur du uppfattar bokens budskap.

 

 

5. Undervisning:

 • Läsning av skönlitteratur 30 minuter varje dag i skolan och 4 dagar i veckan hemma.
 • Genomgång hur man skriver välutvecklade bokrecensioner.
 • Muntliga och skriftliga bokrecensioner.
 • Analys av texter.
 • Högläsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: