Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2016-02-19 17:33 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap

Etik och moral är något som är relevant för alla människor. Vi kommer därför att arbeta med detta och lägga fokus på hur vi behandlar varandra under de kommande två veckorna.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med samtal utifrån olika händelser samt läsa texter och diskutera ämnet. Avslutningsvis kommer ni att få välja ett av fyra möjliga etiska dilemman för att skriva en berättande text där ni resonerar om ett vardagligt moraliskt problem.

Bedömning

Ni kommer att få träna er förmåga att resonera kring olika etiska dilemman samt ert bruk av ord och begrepp som hör till området. 

Matriser

Re Sv
Etik och Moral

Religionskunskap

E
C
A
Moraliska frågor
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Etiska begrepp
Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Svenska

E
C
A
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: