Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

berättelse

Skapad 2016-02-21 05:17 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Inom tre veckor (9 - 11) ska läsa en berättelse och åter berätta den.
Grundskola 4 Modersmål

Du ska utveckla din läsförstålse genom att läsa böcker och berättelser.

Innehåll

mål

Du ska läsa en berättelse ملك الحواس  förstår och åter berätta den samt du ska skriva två meningar med dina egna ord.

Du hittar berättelsen i din bok (sid 45).

Du ska träna på singular och plural.

Kopplingar till läroplan

  • Ml  4-6
    Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Ml  4-6
    Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Matriser

Ml
bedömnings matris

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa
  • Ml
  • Ml  4-6
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
skriva
  • Ml
  • Ml  4-6
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: