Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabiska länderna

Skapad 2016-02-21 07:44 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du ska lära dig mer om arabiska länderna.
Grundskola 7 Modersmål

Du ska känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi

Innehåll

Syfte och innehåll

I slutet av dessa veckor ska du känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi.

 Du ska träna på att läsa skriva och delta i diskussionerna samt ska du opponera på klasskamraters olika arbete.

Du ska skriva om ett arabiskt land, enligt visa instruktioner.

I grammatiken ska vi gå igenom adjektiven.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Genomförande:

- läsa den material du får av mig,

- forska efter informationen om det landet som du ska skriva och berätta om

I vecka 14 (4 april) ska du :

 • presentera ditt arbete muntligt
 • lämna in den skriftligt
 • Du ska ge respons på din kamrat när den berättar

vecka 15 ska du göra ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 

Tänk på följande i din presentation:

 • Du ska få feedback kontinuerligt,
 • Du ska kunna utrycka dig på ett enkelt sätt, så att alla kan förstå
 • Du självbedömer dina insatser.

 

Tänk på följande när du bedömer dina kamrater.

 • träna på kamratbedömning t ex. du ska titta på själva presentationen, informationen kamraten ger, bilder han/hon använder, språket dvs lätt att förstå, vilka ord han/hon använder, kunde han/hon svara på era frågor.

 

Matriser

Ml
Kopia av Matris Modersmål 7

LÄSA OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9   Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du skriver utifrån ditt modersmåls särdrag olika texter.
Du uttrycker dig så att andra förstår. .
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt sä andra förstår. .
Du uttrycker dig så andra förstår genom att skriva olika slags sammanhängande texter. .
Dina texter kännetecknas av språklig variation.
Du skriver på ett kortfattat och enkelt sätt.
Du använder ett varierat språk.
Du använder ordförrådet på ett tydligt och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga.

SAMTALA, PRESENTERA MUNTLIGT OCH FÖRSTÅ

 • Ml  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du förbereder och genomför muntliga redogörelser.
Du förbereder och genomför en enkel muntlig presentation.
Du förbereder och genomför en utvecklad presentation.
Du förbereder och genomför en välutvecklad presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: