Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt åk 3

Skapad 2016-02-21 11:58 i Garnvindeskolan Ale
En planering kring vikt för åk 3.
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med vikt i några veckor.  Du kommer att få diskutera, lösa problem, uppskatta och väga.

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

-uppskatta vikten på olika föremål
-förkortningarna kg, hg, g
-använda olika vågar
-hur många hg det går på ett kg
-hur många g det går på ett kg
-att kilo betyder tusen och hekto betyder hundra 
-lösa olika problem kring vikt

Arbetssätt

Du kommer att få:

se Peter Sogors vikt-filmer på youtube

arbeta praktiskt med att väga föremål
uppskatta vikten på föremål
genomgångar och övningar kring förkortningarna kg, hg, g
genomgångar och övningar kring betydelsen av prefixen kilo och hekto
genomgångar och övningar kring enhetsbyten
delta i gruppuppgifter
lösa problem som handlar om viktBedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-uppskatta vikten på olika föremål
-använda dig av olika vågar
-göra enhetsbyten hg-kg, g-kg
-lösa problem

Du kommer att få visa dina förmågor genom praktiska uppgifter, diskussioner och genom att svara på frågor om vad du lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: