Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Montessori matematik i förskoleklassen

Skapad 2016-02-21 14:29 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Montessori materielen - räknestavarna, sandpapperssiffrorna, räknestavar och siffror, siffror och marker, sifferlekar, sifferkort 1-10, bankleken, lilla pärltrappan, gruppövningar med guldpärlor (addition av talken 1-10, ev subtraktion av talen 1-10).
Grundskola F – 3 Matematik

Syfte med Montessori matematikmaterialet är att ge eleverna den matematiska tänkandet genom att arbeta med det sensoriska materielen, där barnen får uppleva till exempel höjd, längs, bredd, antal samt se skillnader och likheter i omgivningen. 

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska kunna:

--  lära namnen på talen 1-10, ordningsföljden och sambandet mellan siffra och kvantitet;

--  förstå decimalsystemet genom att visa efter 9 börjar en ny kategori;

--  förstå att två mängder som adderas blir en större mängd, samt när man subtraherar får man en mindre kvantitet kvar. 

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Innehåll

- räknestavarna,

- sandpapperssiffrorna,

- räknestavar och siffror,

- siffror och marker,

- sifferlekar, sifferkort 1-10,

- bankleken,

- lilla pärltrappan,

- gruppövningar med guldpärlor (addition av talken 1-10, ev subtraktion av talen 1-10).

Kopplingar till läroplan

  • Ma  1-3
    Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Ma  1-3
    Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Genomförande

Eleven får vara med på genomgångar i halvklass och få arbeta enskilt eller i par/mindre grupp.

Du kommer att få:

- arbetar med de olika montessorimaterialet;

- träna och lära ordningsföljden av talen 1-10 och sammanbandet mellan siffra och kvantitet;

- träna addition och subtraktion med pärltrappan 

Redovisning - Diagnos

Lärare kommer att genomföra en diagnos med eleven för att säker på om han/hon behärskar momenten. Elever får vara i par eller ensam att göra diagnosen och redovisa för läraren eller för en kompis. Elever har alltid montessorimaterialet som stöd när de genomföra diagnos.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: