Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animering i lera och stopmotion

Skapad 2016-02-21 17:07 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Grundskola 4 Bild

Du kommer att arbeta i en grupp där ni med hjälp av Ipads skapar en stopmotion animering i lera.

Innehåll

Innehåll

Tagen ur läroplanens centrala innehållet för ämnet bild:

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetsmetod

Detta är en gruppuppgift.

Vi kommer att titta på en animerad film och en dokumentär om animation tillsammans.

Ni kommer att få handledning att skriva manus, göra en storyboard, sätt att ge karaktären uttryck och planera inför animeringen.

Ni bygger egna scen och karaktärer (avatar)

Vi använder Ipads och appen Stop Motion för att skapa filmen.

I gruppen för ni loggbok om er arbetsprocess

Vi avslutar projektet med filmvisning och självbedömning.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-kommunicera via film och uttrycka budskap. (filmen har en tydlig handling)

-använda olika material och tekniker på ett kreativt sätt.
(storyboarding, scenbyggande och användning av digital teknik)

-utveckla idéer och att under arbetsprocessen välja handlingsalternativ som leder framåt

-presentera er film och ge enkla omdömen om er arbetsprocess och kvalitén i bildarbetet.

 

Kunskapskraven för uppgiften

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser

Bl
Animering i lera och stopmotion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du framställer en berättande film där budskapet framgår
Du framställer en film
Du framställer en film som är berättande
Du framställer en berättande film så att budskapet framgår
Förmågan att använda olika material och tekniker på ett kreativt sätt. (scen, avatar och digital teknik)
Du bygger en scen, skapar en avatar och använder appen Stopmotionstudio.
Du bygger en scen och skapar en avatar som båda visar uttryck och använder appen Stopmotionstudio på ett fungerande sätt
Du bygger en scen och skapar en avatar som båda visar flera uttryck och använder appen Stopmotionstudio på ett fungerande sätt Du testar att kombinera olika bildelement.
Förmågan att utveckla idéer och att under arbetsprocessen välja handlingsalternativ som leder framåt
Du kan med stöd formulera en idé och kan med hjälp lösa problem som uppstår under processens gång
Du kan med stöd utveckla idéer och kan bidra till att lösa problem som uppstår under processens gång
Du kan utveckla idéer och kan lösa problem som uppstår under processens gång
Förmågan att presentera er film och ge enkla omdömen om er arbetsprocess.
Du visar din film
Du presenterar din film och fyller i utvärderingen där du beskriver arbetsprocessen
Du presenterar din film och fyller i utvärderingen där du beskriver arbetsprocessen och ger enkla omdömen om filmens kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: