Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruka i textil åk 8

Skapad 2016-02-21 17:45 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Återbruk av gamla kläder och personlig design
Grundskola 6 – 9 Slöjd

”Slit och släng”-trenden gör att sopbergen runt om i världen bara växer. Men det är inte alltid nödvändigt att kasta saker, utan istället kan man tillverka någonting annat av dem….. VAD? Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används. VARFÖR? Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. När man återbrukar en vara så sparar man den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den. HUR? Nästan allt går att återbruka – till exempel kläder och tyger, Man kan antingen ge dem en helt ny funktion, eller bara snygga till dem. ___________________________________________________________________ Din uppgift under det här arbetet är att du ska sy gamla kläder (kan vara gamla dukar, gardiner etc) till något helt annat. Du ska använda din fantasi och kreativitet tillsammans med dina kunskaper i textilt hantverk.

Innehåll

Arbetssätt

Arbetsområdet inleds med introduktion och inspiration genom olika sidor på Internet i ämnet återbruk.

Din uppgift blir att ta göra om och återskapa nytt med en personlig design där du kombinerar olika material och tekniker. Sy gärna en väska med foder och handtag, något att förvara saker i!

Ni kommer att göra en varsin produkt men samverka med andra i klassen. Rita en ideskiss och planring med handledning av din lärare. Här ligger inte i första hand hantverksskicklighet utan ert kreativa och egna påhitt och lösningar hur kan forma om gamla plagg till ett ny produkt

När du är klar ska du skriva:

 • Blev det som du hade tänkt?
 • Vilka motgångar hade du?
 • Vilka fördelar hittade du med dina gamla tyger/kläder? (detaljer t ex fållar fickor knappar)
 • Motivera dina val av tyger?

 

När ert arbete är klart kommer ni att få göra en kamratbedömning vilket vi gör när alla är klara med sina produkter.

Du ska även ta en bild och lägga in på Unikum.

 

4 OLIKA TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Klippa remsor och virka en kasse eller skål.

Av de gamla kläderna tar man ut "nya" mönsterdelar, vanligtvis barnklädesmönster men även mönster till väskor el dyl. Nåla fast och klipp ut och sy ihop.

Klipp och gör om helt efter "eget huvud".

Lappteknik

Centralt innehåll

Syfte med arbetet

Ge elever insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material och ge dem en personlig prägel.

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • dokumenterar, beskriver slöjdbegrepp och värderar din arbetsprocess 
 • Väljer handlingsalternativ som leder och utvecklar arbetet framåt
 •  

Läraren bedömer din förmåga att:

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ditt arbete bedöms succesivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation på UNIKUM Du kommer få ett skriftligt omdöme om ditt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd vt 2018 textil

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera
Eleven brister i att göra en planering eller skiss
Eleven gör en enkel planering av arbetet och en skiss med de viktigaste måtten
Mer utvecklat och relativt väl genomarbetat
Väl utvecklad planering som är väl genomarbetad
Formgivning och idéutveckling
Eleven visar liten förmåga att formge sitt arbete. Eleven uttrycker inga egna idéer.
Eleven formger delvis sitt slöjdföremål. Eleven bidrar till idéer utifrån inspirationsmaterial
Utvecklar idéer
Utvecklar idéer. Söker egen inspiration
Trender, traditioner och kulturer
Eleven visar liten kunskap om betydelsen av trender, traditioner och kulturers påverkan på individen
Eleven visar kunskap om betydelsen av trender, traditioner och kulturers påverkan på individen.
Utvecklade resonemang
Väl utvecklade resonemang.
Samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven visar liten förmåga på hur form, färg och funktion hänger ihop
Eleven visar på en viss förmåga för hur form, färg, funktion och material hänger ihop.
Utvecklade omdömen.
Väl utvecklade omdömen.
Kvalitet och miljö
Eleven visar brister i kunskaper om miljö och kvalité
Eleven har kunskaper om olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Utvecklade motiveringar
Väl utvecklade motiveringar
Kombinera och pröva tekniker och material. Problemlösning
Eleven visar stor osäkerhet när eleven ska välja material, teknik, verktyg eller redskap
Eleven prövar kombinationer av tekniker och material. Eleven bidrar till handlingsalternativ
• Pröva och ompröva • Formulerar själv handlingsalternativ som eftersom leder framåt
• Systematiskt pröva och ompröva • Formulerar själv handlingsalternativ som leder framåt
Hantverksskicklighet
Eleven visar liten förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker.
Eleven visar på en viss förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker.
• Ändamålsenligt sätt • Mer utvecklat. • Relativt väl genomarbetat. • Delvis egna initiativ.
• Ändamålsenligt sätt med precision. • Väl utvecklat. • Väl genomarbetat. • Egna initiativ.
Omdömen och utvärdering av arbetsprocess. Slöjdbegrepp
Eleven visar brister på sin beskrivning av arbetsprocessen. Eleven visar liten kunskap om slöjdbegrepp
Eleven kan beskriva och utvärdera arbetsprocessen. Eleven känner till slöjdbegrepp
• Relativt väl utvärdera arbetsprocessen. Har kunskaper om vad och varför metoder/ material och verktyg påverkar • Känner till slöjdbegreppen relativt väl.
• Väl utvecklad dokumentation med utvärdering om arbetsprocessen. Har en fördjupad kunskaper om vad och varför metoder/ material och verktyg påverkar resultatet. • Känner till slöjdbegreppen väl.

Tidsanvändning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur väl tiden används
Detta är egentligen inte ett kunskapskrav men den tid som används kan påverka dina förmågor och kunskaper i slöjd.
Eleven arbetar kortare stunder
Eleven använder merparten av tiden
Eleven använder tiden effektivt.
Eleven använder tiden optimalt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: