Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2016-02-21 19:09 i Marnässkolan Ludvika
Vi kommer att arbeta med kristendomen i Sverige, samt etik och moral.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

De flesta människor har ett behov att tillhöra ett sammanhang, det kan vara att få tillhöra ett fotbollslag, att man känner sig trygg i sin klass eller att man vill träffa människor som delar ens tankar om religion. Undervisningen i religionskunskap ska uppmärksamma eleverna på vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter och för att främja social sammanhållning och även som orsak till särskiljande.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

 • Kristendomens betydelse i det svenska samhället förr och nu.
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Resonera kring vardagliga moraliska frågor, exempelvis jämställdhet, utanförskap och kränkning.
 • Resonera kring om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på filmer
 • Arbeta med texter
 • Diskutera i helklass och i små grupper

Vad som kommer att bedömas:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Tänk på att delta så mycket du kan i diskussioner i klassen för att visa din muntliga förmåga. Vi kommer att genomföra några skriftliga förhör, samt genomföra flera diskussioner klassvis som gruppvis.

 

 • Hur väl du har kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler.

 • Hur väl du kan jämföra hur kristendomens betydelse i Sverige har förändrats sen förr.

 • Hur väl du kan resonera om vardagliga moraliska frågor

 • Hur väl du förstår och använder etiska begrepp

 

Hur du får visa vad du kan:

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser

Re
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

3
2
1
Träna mer
Kunskaper
Eleven har ........ kunskaper om en helig plats, ritual och levnadsregel och visar det genom samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen
mycket goda
goda kunskaper
grundläggande
Resonera
Eleven kan göra ....... jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu. Till exempel hur har kristendomens betydelse i Sverige för 100 år sedan förändrats jämfört med idag
välutvecklande
utvecklande
enkla jämförelser
enkla
Begrepp
Använda etiska begrepp på ett .........fungerande sätt. Exempelvis, göra rätt, tänka på andra, ont, gott, rättvis, solidaritet, ansvar, jämlikhet etc.
väl fungerande
relativt väl
i huvudsak
Ny aspekt
Eleven kan föra ....... resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som........ hör till ämnet.
välutvecklade för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
utvecklade för resonemanget framåt.
enkla i huvudsak
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: